Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Stephen Hawking

Są cytaty innych osób o Stephenie Hawkingu,

Stephen William Hawking to urodzony w 1942 r. Brytyjczyk: astrofizyk, kosmolog i fizyk teoretyczny. Pracował pomimo cierpienia na poważną chorobę (stwardnienie zanikowe boczne), w wyniku której większość jego ciała była sparaliżowana. W swojej naukowej działalności zajmował się przede wszystkim czarnymi dziurami i kwestiami grawitacji w mikroskali kwantowej.

• Profesje Stephena Hawkinga: naukowiec; fizyk; astronom • Narodowość: brytyjska
• Data urodzenia: niedziela, 8 lutego 1942 • Data śmierci: środa, 14 marca 2018

Wybierz cytaty Stephena Hawkinga według kategorii

↓↓ pokaż więcej kategorii ↓↓

Losowy obrazek z cytatem - co 10 minut losowanie

Stephen Hawking
Umieść ten obrazek na swojej stronie / blogu, kopiując kod html poniżej, a co 10 minut pojawi się losowy cytat Stephena Hawkinga:

Zawsze mnie zastanawiało, co sprawia, że wszechświat istnieje. Czas i przestrzeń na zawsze mogą pozostać tajemnicą, ale to nie powstrzyma moich poszukiwań. (...) teraz kiedy mam szansę, jestem chętny do dzielenia się z Wami poszukiwaniami. Bądźcie dociekliwi, wiem, że ja zawsze będę.

Kategorie: cytaty o nauce, naukowe; cytaty o kosmosie, wszechświecie
Pierwszy wpis Stephena Hawkinga na facebooku.
strona cytatu

Mam szacunek dla Richarda Bransona, za umożliwienie ludzkości doświadczenia prawdziwej wspaniałości kosmosu. W przeszłości powiedziałem: "Spoglądaj w gwiazdy, nie pod nogi", teraz wierzę, że patrzenie w górę nie będzie już wymagane, aby zobaczyć wszechświat w całej jego okazałości. Wydaje się, że Virgin Galactic jest bliski pierwszego sub-orbitalnego lotu w przestrzeń, jestem bardzo podekscytowany.

Kategorie: cytaty pochwalne; cytaty o kosmosie, wszechświecie
Źródło: fan page Stephena Hawkinga na Facebooku, 28 października 2014. Niestety, trzy dni później nastąpiła katastrofa pojazdu kosmicznego Virgin Galactic.
To jest cytat o Richardzie Bransonie, zobacz cytaty o Richardzie Bransonie
strona cytatu

Wierzę, że każdy powinien mieć szerszy obraz tego jak działa wszechświat i nasze miejsce w nim. To podstawowa ludzka potrzeba; w dodatku umieszcza to nasze obawy w pewnej perspektywie.

Kategorie: cytaty o człowieku, ludziach; cytaty o kosmosie, wszechświecie
Ang.: "I believe everyone should have a broad picture of how the universe operates and our place in it. It is a basic human desire. And it also puts our worries in perspective."
strona cytatu

Dzięki inżynierii genetycznej, będziemy w stanie zwiększyć złożoność naszego DNA, i ulepszyć rasę ludzką. Będzie to jednak powolny proces, ponieważ osoba będzie musiała czekać około 18 lat aby zobaczyć efekty zmian w kodzie genetycznym.

Kategorie: cytaty o nauce, naukowe; cytaty o przyrodzie, naturze, biologii
Ang.: "With genetic engineering, we will be able to increase the complexity of our DNA, and improve the human race. But it will be a slow process, because one will have to wait about 18 years to see the effect of changes to the genetic code."
strona cytatu

Istnieje realne niebezpieczeństwo, że komputery rozwiną inteligencję i przejmą kontrolę. Pilnie potrzebujemy stworzyć bezpośrednie połączenia z komputera do mózgu, wtedy komputery mogą zwiększyć ludzką inteligencję zamiast być w opozycji.

Kategorie: cytaty o nauce, naukowe; cytaty o sztucznej inteligencji; cytaty o umyśle, duszy; cytaty o inteligencji
Ang.: "There is a real danger that computers will develop intelligence and take over. We urgently need to develop direct connections to the brain so that computers can add to human intelligence rather than be in opposition."
strona cytatu

Obserwacje wskazują na to, że wszechświat się coraz bardziej rozszerza. Będzie się zawsze rozszerzał, stając się coraz bardziej pustym i ciemnym.

Kategorie: cytaty o kosmosie, wszechświecie
Ang.: "Observations indicate that the universe is expanding at an ever increasing rate. It will expand forever, getting emptier and darker."
strona cytatu

Ewolucja zadbała o to, żeby nasze mózgi nie były tak wyposażone, aby widzieć bezpośrednio jedenaście wymiarów. Jednakże, z czysto matematycznego punktu widzenia, myślenie w jedenastu wymiarach jest tak samo proste, jak myślenie w trzech czy czterech.

Kategorie: cytaty o nauce, naukowe; cytaty o matematyce
Ang.: "Evolution has ensured that our brains just aren't equipped to visualise 11 dimensions directly. However, from a purely mathematical point of view it's just as easy to think in 11 dimensions, as it is to think in three or four."
strona cytatu

Bóg nie tylko gra w kości, ale czasem rzuca jest tam gdzie ich nie widać.

Kategorie: śmieszne cytaty; cytaty Ironiczne; cytaty o Bogu, Bogach
W nawiązaniu do powiedzenia Einsteina: "Bóg nie gra w kości". Ang.: "God not only plays dice, but also sometimes throws them where they cannot be seen."
strona cytatu

Zobacz też