Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj
Alan Watts: Postawa wiary polega na puszczeniu i otwarciu się na...

Nieco podobne cytaty

Uczyniłem w swoim życiu wiele zła. Trochę z małej wiary, tchórzostwa, lenistwa, bezmyślności, braku wyobraźni. Znacznie więcej jednak z mocnej wiary, odwagi, pracowitości, namysłu, troski.

Kategorie: cytaty o sobie
Jacek Kuroń
Źródło: Zło, które czynię, „Krytyka”, nr 10–11, 1981.
strona cytatu

To nie jest ten ustrój, od niego odeszliśmy. To znaczy (...) że nie jest tak, iż przedstawiciel Ministerstwa Finansów ma realizować jakąś aktualną linię głoszoną przez obecny układ partyjno-rządowy. I nie waham się użyć tu słowa „układ”. I nie może być tak, że broni się układu koleżeńskiego, że ktoś ma urażone ambicje. bo usunięto jego kolegę. Nie na tym polega państwo praworządne. Państwo praworządne polega na tym, że nikt nie stoi ponad prawem, żaden członek układu.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Polsce; cytaty polityczne, o polityce; cytaty moralizatorskie, etyczne
Leszek Balcerowicz
Z wystąpienia w Sejmie dnia 10 marca 2006.
strona cytatu

Wszyscy ludzie, ludzie każdej wiary i rasy, ze wszystkich warstw społecznych, usłyszeli wtedy, że w Ameryce nasze przeznaczenie jest wspólne. Że jak będziemy razem, nasze marzenia mogą być wspólne.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Ameryce; cytaty o marzeniach
Barack Obama
Jest to nawiązanie do słów Martina L. Kinga "I Have a Dream". Konwencja wyborcza Demokratów, Denver 28–29 sierpień 2008.
strona cytatu

Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

Kategorie: cytaty moralizatorskie, etyczne; o wierze cytaty
Jan Paweł II
Homilia wygłoszona na krakowskich Błoniach w 1979 roku.
strona cytatu

Andrzej Lepper był wicepremierem polskiego rządu, dobrze, że zostało to uznane przez Donalda Tuska. Lepiej późno niż wcale. Szkoda, że za życia lider Samoobrony był odsądzany przez Platformę od czci i wiary, a my byliśmy krytykowani za koalicję z nim,

Adam Hofman
To jest cytat o Andrzeju Lepperze, zobacz cytaty o Andrzeju Lepperze
To jest cytat o Donaldzie Tusku, zobacz cytaty o Donaldzie Tusku
strona cytatu

Nie czuję się zobowiązany do wiary, że ten sam Bóg, który obdarzył nas zmysłem, rozumem i intelektem, chciał abyśmy zapomnieli o ich używaniu i innymi środkami chciał dać nam wiedzę, którą możemy zdobyć poprzez nie.

Kategorie: cytaty o Bogu, Bogach; cytaty o mądrości
Galileusz
List do Wielkiej Księżnej Krystyny (1615), objaśniający stosunek między nauką a objawieniem.
strona cytatu

Zobacz też