Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj
Joseph Eugene Stiglitz: Oczywiste jest, że Chiny staną się główną siłą...

Nieco podobne cytaty

Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. To hasło każdego dnia. Musimy krzewić wartości prowadzące do wytworzenia nowego człowieka, nowego mężczyzny i nowej kobiety, którzy staną się podstawą socjalistycznej ojczyzny. To będzie nasz zbiorowy czyn budujący socjalizm.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Hugo Chávez
Źródło: Rewolucja kulturalna Chaveza, wyborcza.pl, 15 maja 2009 (http://wyborcza.pl/1,76842,6609766,Rewolucja_kulturalna_Chaveza.html#ixzz0w29lsZGX)
strona cytatu

Historia Polski, jak każdego narodu, nie jest idealna. Mieliśmy bohaterów, mieliśmy i hołotę, to jest zupełnie oczywiste. Po 1945 roku ta hołota mogła tryumfować, socjalizm to był ustrój hołoty dla hołoty, można powiedzieć.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty polityczne, o polityce; cytaty o Polsce; cytaty prawicowe
Jarosław Kaczyński
strona cytatu

Kreatywność to po prostu łącznie ze sobą rzeczy. Kiedy zapytasz kreatywną osobę jak to zrobiła, poczuje się trochę winna ponieważ w pewnym sensie tego nie zrobiła, po prostu coś zauważyła. Po pewnym czasie jest to dla niej oczywiste, ponieważ była w stanie połączyć doświadczenia i przez syntezę stworzyć nowe rzeczy.

Kategorie: cytaty o kulturze i sztuce; cytaty filozoficzne; cytaty obserwacje
Steve Jobs
Ang.: "Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they were able to connect experiences they've had and synthesize new things."
strona cytatu
powiązane hasła: Jak osiągnąć sukces?

Chiny mają jeszcze do przełamania wielkie zacofanie społeczne. Stany Zjednoczone muszą zaś podjąć duży wysiłek uzdrowienia swego ustroju i systemu gospodarczo-finansowego, o czym coraz wyraźniej amerykańskie społeczeństwo zaczyna mówić i zaczyna taką konieczność rozumieć.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Chinach; cytaty o Ameryce
Zbigniew Brzeziński
strona cytatu

Imię Tadeusz było oczywiste od początku, bo takie noszą mój tata, brat, dwóch dziadków, więc ono istnieje w mojej rodzinie od pokoleń. Z pierwszym imieniem był pewien kłopot, pojawiały się różne pomysły, ale żaden z nich nie przekonywał nas do końca. Kiedy wróciliśmy ze szpitala, popatrzyliśmy na dziecko, na siebie i w jednej chwili wszystko stało się jasne. To będzie Henry.

Kategorie: cytaty o sobie
Alicja Bachleda-Curuś
strona cytatu

Oczywiste jest z naszego własnego punktu widzenia, że zasadniczym wyzwaniem jest osobiste wyzwanie.

Kategorie: cytaty filozoficzne
Richard Branson
Ang.: "And obviously, from our own personal point of view, the principal challenge is a personal challenge."
strona cytatu

Życie nie jest po prostu serią kalkulacji i sumą statystyk, polega na doświadczeniu, uczestnictwie, jest czymś bardziej złożonym i interesującym niż to co oczywiste.

Kategorie: cytaty życiowe, o życiu
Daniel Libeskind
Ang.: "Life it is not just a series of calculations and a sum total of statistics, it's about experience, it's about participation, it is something more complex and more interesting than what is obvious."
strona cytatu

Zobacz też