Cytaty Angielskich Polityków

Zobacz wszystkie cytaty Polityków
Zobacz wszystkie cytaty Anglików
Zobacz listę Anglików

Dyplomaci

85 cytatów
Henry Kissinger, Gottfried Wilhelm Leibniz, John Adams

Ten kto niszczy dobrą książkę, zabija rozsądek.

John Milton

Cytat został wykorzystany w grze Cywilizacja 5 wraz z odkryciem pisma.

Gwiazdy które natury powiesiła w niebie i wypełniła ich lampy niekończącym się olejem, dają światło zagubionym i samotnym wędrowcom.

John Milton

Ang.: "The stars, that nature hung in heaven, and filled their lamps with everlasting oil, give due light to the misled and lonely traveller."

Umysł jest na tyle samodzielny, że może z raju uczynić piekło, a z piekła raj.

John Milton

Ang.: "The mind is its own place and in itself, can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o umyśle, duszy, o piekle

Tylko dobry człowiek może szczerze kochać wolność; reszta nie kocha wolności, jedynie licencję.

John Milton

Ang.: "None can love freedom heartily, but good men; the rest love not freedom, but licence."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności

Żaden człowiek który posiada jakąkolwiek wiedzę, nie może być tak głupi aby zaprzeczyć, że wszyscy ludzie urodzili się wolni.

John Milton

Ang.: "No man who knows aught, can be so stupid to deny that all men naturally were born free."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności, o głupocie

Niech Anglia nie zapomina o swoim pierszeństwie w nauczaniu innych narodów jak żyć.

John Milton

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o narodach, o Wielkiej Brytanii

Ten który opanował swoje pasje, pragnienia i obawy jest więcej niż królem.

John Milton

Ang.: "He who reigns within himself and rules passions, desires, and fears is more than a king."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, życiowe, o życiu, radzące

Ten który kontempluje zemstę, zachowuje otwarte rany które inaczej by się zagoiły.

John Milton

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o złu

Wdzięczność przynosi szacunek pozwalając nam doświadczać epifani /dośw. mistyczne - przyp. tłumacza/. Te transcendentalne momenty chwały zmieniają na zawsze nasze doświadczenie życia i świata.

John Milton

Ang,: "Gratitude bestows reverence, allowing us to encounter everyday epiphanies, those transcendent moments of awe that change forever how we experience life and the world."

Śmierć to złoty klucz, który otwiera pałac wieczności.

John Milton

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o śmierci

Piękno to pochwała natury, musi być pokazywane w sądach, na ucztach, w podniosłych momentach, gdzie większość może podziwiać jej kunszt.

John Milton

Ang.: "Beauty is nature's brag, and must be shown in courts, at feasts, and high solemnities, where most may wonder at the workmanship."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o pięknie, o przyrodzie, naturze, biologii