Proponowani autorzy cytatów na dzisiaj

David Ricardo

Ekonomista angielski zaliczany do klasyków ekonomii. Żył w latach 1772 - 1823, jego najważniejsze teorie to: teoria wartości, teoria renty gruntowej, teoria płacy, ilościowa teoria pieniądza, teoria przewagi komparatywnej.

Rivaldo

Rivaldo Vitor Borba Ferreira to urodzony w 1972 roku brazylijski piłkarz.

Max Weber

niemiecki socjolog, historyk, prawnik, ekonomista, filozof i znawca polityki (1864 - 1920)

Immanuel Kant

niemiecki filozof (1724 - 1804)

Donald Tusk

Donald Franciszek Tusk - urodzony w 1957 roku polski polityk, jeden z trzech współzałożycieli partii politycznej "Platforma Obywatelska". Na Polskiej scenie politycznej jest zaliczany do liberałów.

Karol Darwin

Karol Robert Darwin żyjący w latach 1809 - 1882 to anglik, który jako przyrodnik stworzył teorię ewolucji w której ważną rolę odgrywa proces doboru naturalnego.

John Maynard Keynes

Żyjący w latach 1883 - 1946 angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych.

Mark Twain

Mark Twain żył w latach 1835 - 1910, był amerykańskim pisarzem i satyrykiem szkockiego pochodzenia. Część z dzieł Marka Twaina była przeznaczona głównie dla młodzieży, inne były krytyką ówczesnej amerykańskiej rzeczywistości. W swojej twórczości często korzystał z humoru i satyry.

William Shakespeare (Szekspir)

William Shakespeare (1564–1616) – angielski poeta, dramaturg, aktor, uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej.

Polecane kategorie cytatów

Wybrane profesje autorów

Wybrani autorzy cytatów