Proponowani autorzy cytatów na dzisiaj

Fryderyk Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (ur. 15 października 1844 w Röcken w okolicach Naumburg (Saale), zm. 25 sierpnia 1900 w Weimarze) – filozof, filolog klasyczny, teolog, pisarz i poeta.

Autor m.in. książek: Wędrowiec i jego cień, Jutrzenka, Wiedza radosna, Tako rzecze Zaratustra.

Nietzsche badał filozofię dziejów i teorię kultury, krytykował filozofię heglowską. Zażarty krytyk kultury chrześcijańskiej czemu dał wyraz w swoich dziełach - takich jak np. "Antychryst".

W dużej mierze przewidział upadek tradycyjnych wartości i sekularyzację społeczeństwa.

Nietzsche miał polskie korzenie.

John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith żył w latach 1908-2006, amerykańsko-kandayjski ekonomista przedstawiciel keyensizmu, zwolennik interwencjonizmu.

Michel Foucault

Paul Michel Foucault był francuskim filozofem, historykiem i socjologiem. Duży wpływ na jego pracę miała filozofia Nietzschego.

Oscar Wilde

Oscar Wilde (1854 - 1900) był irlandzkim poetą tworzącym w duchu modernistycznego estetyzmu. W swoim czasie uznawany za kontrowersyjnego, był przez jednych wyśmiewanych a innych uwielbiany.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (1706 - 1790) to amerykański polityk, jeden z "ojców założycieli" USA. Współautor jednych z najważniejszych dokumentów w dziejach USA: Deklaracji Niepodległości oraz pierwszej wersji konstytucji.

Fryderyk Franciszek Chopin

Fryderyk Franciszek Chopin żył w latach 1810 - 1849 - był wielkim polskim kompozytorem i pianistą okresu romantyzmu. Między innymi z powodu wrażliwości artystycznej jest nazywany "poetą fortepianu".

Charles Gounod

Charles Gounod żył 1818–1893 – francuski kompozytor muzyki operowej.

Jonathan Swift

Jonathan Swift był irlandzkim przedstawicielem pisarzy oświecenia. i satyrykiem. Jego najbardziej znana powieść to "Podróże Guliwera".

Daniel Webster

Daniel Webster (1782-1852) - amerykański polityk i prawnik.

Polecane kategorie cytatów

Wybrane profesje autorów

Wybrani autorzy cytatów