Cytaty Wolność i Filozofia

 dodaj tą kategorię do ulubionych

Cytaty o wolności wg. zawodów / profesji

Wybierz:

Cytaty o wolności wg. narodowości

Wybierz:

Najwięcej rozważający o wolności autorzy i autorki cytatów

Monteskiusz
70 cytatów, 5 cytatów o wolności
Benjamin Franklin
90 cytatów, 3 cytaty o wolności
Leszek Kołakowski
102 cytaty, 3 cytaty o wolności

Reszta autorów z kategorii o wolności (razem: 79)

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Nie jesteśmy bezgranicznie wolni. Jesteśmy wolni wobec dobra i zła i z tego robimy rachunek. Wszelkie zło oznacza chorobę wolności.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności, o dobru, o złu

Jeśli ludzie są racjonalni, nie ma potrzeby, aby chronić ich przed skutkami ich własnych wyborów.

Daniel Kahneman

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności, anarchistyczne, o człowieku, ludziach

Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.

Monteskiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o narodach, o wolności

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.

Źródło: List do Koryntian 6, 12

Paweł z Tarsu (Św. Paweł)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności

Niszczenie pędu do arbitralnej władzy w zarodku jest jedyną maksymą, która może kiedykolwiek zachować swobody wszystkich ludzi.

Ang.: "Nip the shoots of arbitrary power in the bud, is the only maxim which can ever preserve the liberties of any people."

John Quincy Adams

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, filozoficzne, o wolności, o władzy

Wolność pochodzi z wnętrza.

Frank Lloyd Wright

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności

Tolerancja i wolność są fundamentami wielkiej republiki.

Frank Lloyd Wright

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, filozoficzne, o wolności, liberalne, o tolerancji

Ludzkość musi się z tym pogodzić, że wraz z postępem cywilizacyjnym będą pojawiały się nowe przestrzenie wolności, ale też nowe prawa, nowe regulacje. Być może wcześniej nie były one potrzebne, ale dziś już tak.

Wypowiedź związana z planami wprowadzenia uregulowań zawartych w ACTA i podobnych.

Zbigniew Hołdys

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, prawne, o prawie, o wolności, o świecie

Siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności.

Leonardo da Vinci

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności, o sile

Każdy człowiek ma prawo decydować o własnym przeznaczeniu.

Bob Marley

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące, o wolności, o przeznaczeniu
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲