Paweł z Tarsu (Św. Paweł)

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Narodowość: Żydowska
• Profesje: duchowny (wszystkie religie)

Informacje / skrót życiorysu

Św. Paweł z Tarsu (także Szaweł, Saul) żył w latach około 5/10 - 64/67, był apostołem, męczennikiem i świętym chrześcijańskim narodowości żydowskiej. Jego listy wchodzą w skład nowego testamentu.

Wybierz cytaty Pawła z Tarsu (Św. Pawła) według kategorii

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Źródło: List do Hebrajczyków 11, 1

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie, Wiara

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.

Źródło: List do Koryntian 6, 12

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o wolności

Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości.

Źródło: List do Koryntian 16, 14

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.

Źródło: List do Rzymian 13, 12

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o dobru, o złu

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

Źródło: List do Rzymian 13, 8

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Źródło: List do Rzymian 12, 21

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o dobru, o złu

Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach

Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Źródło: List do Rzymian 8, 31

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach

Ducha nie gaście.

Źródło: 1. List do Tesaloniczan 5, 19

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie

(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Źródło: List do Koryntian 2, 9

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲