Tako rzecze Zaratustra

Rok wydania - 1885. Dzieło uważane za kompilację poglądów Fryderyka Nietzsche z jego wcześniejszych prac. W książce Nietzsche, ustami Zaratustry, głosi śmierć Boga, wolę mocy, nadczłowieka i wieczny powrót.

Publikacje / książki / dzieła Fryderyka Nietzsche

Życie jest zdrojem rozkoszy; ale tam, gdzie pije zeń motłoch, zatrute są wszystkie studnie.

Fryderyk Nietzsche

Źródło: O motłochu

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne

Uwielbiacie mnie, lecz cóż się stanie, gdy to wasze uwielbienie któregoś dnia runie? Baczcież, aby was posąg nie przygniótł! Mówicie, że wierzycie w Zaratustrę? Lecz cóż zależy na Zaratustrze? Wyście wyznawcy moi, lecz cóż zależy na wszystkich wyznawcach! Nie szukaliście jeszcze siebie, więc znaleźliście mnie. Tak czynią wszyscy wyznawcy; przeto tak mało warta wszelka wiara. Niniejszym rozkazuję wam zgubić mnie, a znaleźć siebie i dopiero, gdy wszyscy zaprzecie się mnie, powróce do was...

Fryderyk Nietzsche

Źródło: O cnocie darzącej

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, moralizatorskie, etyczne, wiara

Teraz pojmuję jasno, czego szukano, szukając nauczycieli cnoty. Szukano snu dobrego wraz z makowemi cnotami!

Fryderyk Nietzsche

Źródło: O kazalnicach cnoty

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, moralizatorskie, etyczne

Powiadam wam; trzeba mieć chaos w sobie, by narodzić tańczącą gwiazdę.

Fryderyk Nietzsche

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

O bracia moi, nie wstecz szlachectwo wasze oglądać się powinno, lecz przed się wyzierać! Banitami być powinniście ze wszystkich ojczyzn i praojcowizn!

Fryderyk Nietzsche

Źródło: O starych i nowych tablicach

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Niewinnością jest dziecko i zapomnieniem, rozpoczynaniem od nowa, grą, kołem, co samo z siebie się toczy, pierwszym ruchem i świętym, wymówionym Tak.

Fryderyk Nietzsche

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu

Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest zawsze nieco rozsądku.

Fryderyk Nietzsche

Źródło: O czytaniu i pisaniu

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Na mą cześć, przyjacielu, nie masz tego wszystkiego, o czem mówisz: nie ma diabła, nie ma piekła.

Fryderyk Nietzsche

Źródło: przedmowa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii

Lepiej nic nie wiedzieć niźli wiele, a połowicznie! Lepiej być głupcem na własną rękę niźli mędrcem według cudzego mniemania!

Fryderyk Nietzsche

Źródło: Pijawka

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, moralizatorskie, etyczne

Jako wielbłąd [...] Osobliwie silny, juczny człowiek, w którym pokora zamieszka, za wiele cudzych ciężkich słów i wartości władowuje on na siebie – i oto życie pustynią mu się zdaje!

Fryderyk Nietzsche

Źródło: O duchu ciężkości

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, filozoficzne, obserwacje
▲ do góry ▲