Przyszłość jest co najmniej podwójnie indeterministyczna: z jednej strony niedookreślona przez to, co stanowi obszar realnej swobody decyzyjnej wielkich ugrupowań społecznych Ziemi (...); z drugiej strony jest niedookreślona przez to, co wcale nie od nas zawisłe, zależy od nie rozpoznanych jeszcze, obiektywnych własności materialnego Kosmosu.

Stanisław Lem

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Fantastyka i futurologia
Kategorie: o kosmosie, wszechświecie, o przyszłości

Nieco podobne cytaty

Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego wg. jego pracy i osiągnięć. Teraźniejszość jest ich, przyszłość dla której pracowałem jest moja.

Nikola Tesla

Ang.: "Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine." - Cytat prawdopodobnie na temat konkurentów Nikoli Tesli.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o czasie

Przyszłość ludzkości to gwiazdy, i ta przyszłość jest zbyt ważna aby ugieła się pod ciężarem dziecinnych, głupich i ignoranckich przesądów.

Isaac Asimov

Ang.: "Humanity has the stars in its future, and that future is too important to be lost under the burden of juvenile folly and ignorant superstition."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o kosmosie, wszechświecie, o przyszłości

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o literaturze, o książkach

Matka musi myśleć podwójnie: za siebie, i za dziecko.

Sophia Loren

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: matka

Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełń jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.

Epikur

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące