Fantastyka i futurologia

Publikacje / książki / dzieła Stanisława Lema

Przyszłość jest co najmniej podwójnie indeterministyczna: z jednej strony niedookreślona przez to, co stanowi obszar realnej swobody decyzyjnej wielkich ugrupowań społecznych Ziemi (...); z drugiej strony jest niedookreślona przez to, co wcale nie od nas zawisłe, zależy od nie rozpoznanych jeszcze, obiektywnych własności materialnego Kosmosu.

Stanisław Lem

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kosmosie, wszechświecie, o przyszłości

Futurolog dokooptuje sobie rzeczoznawców podług własnego uznania, oni zaś – fizycy, socjologowie, urbaniści, ekonomiści – będą dostarczali informacji, którą on kompleksowo scali i na jej bazie powznosi swoje konstrukcje prewidystyczne.

Stanisław Lem

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o nauce, naukowe