Lew Tołstoj o człowieku, ludziach

• Zobacz wszystkie cytaty Lwa Tołstoja • Zobacz wszystkie cytaty o człowieku, ludziach
Profesje Lwa Tołstoja: Pisarz, pedagog, nauczyciel

Lew Tołstoj - przedstawiciel rosyjskiej arystokracji, powieściopisarz nurtu europejskiego realizmu, pedagog. Proponował i rozwijał pokojowe przeciwstawianie się złu i przemocy. Jego poglądy znacząco ukształtowały pacyfizm Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Rosyjska  • Data urodzenia: wtorek, 9 września 1828  • Data śmierci: niedziela, 20 listopada 1910 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Lwa Tołstoja

Lew Tołstoj cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


↕ najlepsze wg. polubień ↕

Człowiek nie powinien dawać dobrowolnie rządom podatków, ani pośrednich, ani bezpośrednich, także nie powinien korzystać z pieniędzy, zbieranych przez podatki, w formie pensyi, emerytury, gratyfikacyi itp. ani też z instytucyi państwowych, utrzymywanych przy pomocy podatków, zebranych przymusowo z ludu… człowiek chcący działać nie na swe osobiste dobro wyłącznie, ale ku polepszeniu bytu ludzi, nie powinien uciekać się do gwałtów rządowych dla obrony ziemi i innych przedmiotów, ani dla bezpieczeństwa osobistego albo bliźnich; lecz władać ziemią i przedmiotami swej własnej albo cudzej pracy o tyle tylko, o ile do nich inni nie roszczą żądań.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, anarchistyczne, o człowieku, ludziach

Jedno z dwojga: albo ludzie są rozumnemi istotami, albo nie? Jeżeli są nierozumnemi, to wszyscy, i wówczas rozstrzyga u nich gwałt, ale też wszyscy powinni doń mieć prawo. Jeżeli zaś ludzie są istotami rozumnymi, to stosunki między nimi, powinny być oparte nie na gwałcie, a na rozumie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Łącząc się w rodziny, narody i państwa ludzie wznoszą nieprzezwyciężone przeszkody na drodze do prawdziwego zjednoczenia.

Jednym z najbardziej szkodliwych przesądów jest myśl, że można ludzi siłą zmusić do dobrego życia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o człowieku, ludziach

Żadna przemoc nie poskramia, lecz rozdrażnia człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o złu, o człowieku, ludziach

Za nierówność między ludźmi odpowiedzialni są zarówno ci, którzy się wywyższają nad innych, jak i ci którzy się poniżają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o człowieku, ludziach

Ludzie, którzy uznali się za kościół, nabierają przekonania, że są nieomylni i dlatego nie mogą się już potem wyrzec żadnego, choćby raz powiedzianego głupstwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, antyreligijne, o człowieku, ludziach

Człowiek nie tylko może, lecz powinien być wolny.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności, o człowieku, ludziach

Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach, o władzy

Jeśli człowiek nie może przebaczyć bratu, nie kocha go.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o człowieku, ludziach, o rodzinie
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲