Lew Tołstoj o człowieku, ludziach

• Zobacz wszystkie cytaty Lwa Tołstoja • Zobacz wszystkie cytaty o człowieku, ludziach
Profesje Lwa Tołstoja: Pisarz, pedagog, nauczyciel

Lew Tołstoj - przedstawiciel rosyjskiej arystokracji, powieściopisarz nurtu europejskiego realizmu, pedagog. Proponował i rozwijał pokojowe przeciwstawianie się złu i przemocy. Jego poglądy znacząco ukształtowały pacyfizm Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Rosyjska  • Data urodzenia: wtorek, 9 września 1828  • Data śmierci: niedziela, 20 listopada 1910 

Wybierz cytaty Lwa Tołstoja według kategorii

Usuń wybór kategorii »»

Zobacz cytaty o człowieku, ludziach wszystkich autorów.

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Lwa Tołstoja

Lew Tołstoj cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Wybierz inny kolor i obrazki w generatorze cytatów.
↕ najlepsze wg. polubień ↕

Człowiek nie powinien dawać dobrowolnie rządom podatków, ani pośrednich, ani bezpośrednich, także nie powinien korzystać z pieniędzy, zbieranych przez podatki, w formie pensyi, emerytury, gratyfikacyi itp. ani też z instytucyi państwowych, utrzymywanych przy pomocy podatków, zebranych przymusowo z ludu… człowiek chcący działać nie na swe osobiste dobro wyłącznie, ale ku polepszeniu bytu ludzi, nie powinien uciekać się do gwałtów rządowych dla obrony ziemi i innych przedmiotów, ani dla bezpieczeństwa osobistego albo bliźnich; lecz władać ziemią i przedmiotami swej własnej albo cudzej pracy o tyle tylko, o ile do nich inni nie roszczą żądań.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne, o człowieku, ludziach

Jedno z dwojga: albo ludzie są rozumnemi istotami, albo nie? Jeżeli są nierozumnemi, to wszyscy, i wówczas rozstrzyga u nich gwałt, ale też wszyscy powinni doń mieć prawo. Jeżeli zaś ludzie są istotami rozumnymi, to stosunki między nimi, powinny być oparte nie na gwałcie, a na rozumie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Łącząc się w rodziny, narody i państwa ludzie wznoszą nieprzezwyciężone przeszkody na drodze do prawdziwego zjednoczenia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjologiczne, anarchistyczne, o człowieku, ludziach

Jednym z najbardziej szkodliwych przesądów jest myśl, że można ludzi siłą zmusić do dobrego życia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o człowieku, ludziach

Żadna przemoc nie poskramia, lecz rozdrażnia człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o złu, o człowieku, ludziach

Za nierówność między ludźmi odpowiedzialni są zarówno ci, którzy się wywyższają nad innych, jak i ci którzy się poniżają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o człowieku, ludziach

Ludzie, którzy uznali się za kościół, nabierają przekonania, że są nieomylni i dlatego nie mogą się już potem wyrzec żadnego, choćby raz powiedzianego głupstwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne, o człowieku, ludziach

Człowiek nie tylko może, lecz powinien być wolny.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności, o człowieku, ludziach

Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach, o władzy

Jeśli człowiek nie może przebaczyć bratu, nie kocha go.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o człowieku, ludziach, o rodzinie
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲