Lew Tołstoj i anarchia

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty anarchistyczne
Zobacz wszystkie cytaty Lwa Tołstoja
• Narodowość: Rosyjska
• Data urodzenia: wtorek, 9 września 1828
• Data śmierci: niedziela, 20 listopada 1910
• Profesje: Pisarz, pedagog, nauczyciel

Informacje / skrót życiorysu

Lew Tołstoj - przedstawiciel rosyjskiej arystokracji, powieściopisarz nurtu europejskiego realizmu, pedagog. Proponował i rozwijał pokojowe przeciwstawianie się złu i przemocy. Jego poglądy znacząco ukształtowały pacyfizm Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga.

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne

Ani dobrowolnie, ani pod przymusem nie należy brać udziału w działalności państwowej i dlatego nie trzeba być ani żołnierzem, ani feldmarszałkiem, ani ministrem, ani zbieraczem podatków, ani wójtem gminy, ani sędzią przysięgłym, ani gubernatorem, ani członkiem parlamentu i w ogóle nie przyjmować żadnego urzędu, związanego z gwałtem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne

Człowiek nie powinien dawać dobrowolnie rządom podatków, ani pośrednich, ani bezpośrednich, także nie powinien korzystać z pieniędzy, zbieranych przez podatki, w formie pensyi, emerytury, gratyfikacyi itp. ani też z instytucyi państwowych, utrzymywanych przy pomocy podatków, zebranych przymusowo z ludu… człowiek chcący działać nie na swe osobiste dobro wyłącznie, ale ku polepszeniu bytu ludzi, nie powinien uciekać się do gwałtów rządowych dla obrony ziemi i innych przedmiotów, ani dla bezpieczeństwa osobistego albo bliźnich; lecz władać ziemią i przedmiotami swej własnej albo cudzej pracy o tyle tylko, o ile do nich inni nie roszczą żądań.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne, o człowieku, ludziach

Gdyby nie było przemocy państwa zapanowałaby miłość.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne

Istnieje tylko jeden sposób, aby uwolnić się od zła, jakie niesie porządek państwowy: nie brać udziału w przemocy, leżącej u podstaw państwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne

Łącząc się w rodziny, narody i państwa ludzie wznoszą nieprzezwyciężone przeszkody na drodze do prawdziwego zjednoczenia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjologiczne, anarchistyczne, o człowieku, ludziach

Państwo przez szkolnictwo, duchowieństwo i uroczystości narodowo-rządowe oddziaływa na wyobraźnie swych poddanych, wytwarzając, albo potęgując w ich duszach uczucie pokory, zachwytu i służalczości dla siebie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjologiczne, anarchistyczne

Rządy i klasy posiadające opierają się nie na prawie, ani na czemkolwiek, coby przypominało sprawiedliwość, lecz na złożonej, sztucznej, przy pomocy nauki wytworzonej organizacyi społecznej, w której wszyscy ludzie pochwyceni są w koło gwałtów, bez możności wyrwania się z niego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjologiczne, anarchistyczne

Rządy usiłują przedstawić istniejący porządek jako coś świętego, nienaruszalnego i grożą ciężkiemi karami tym, którzy, myśląc inaczej, odważyliby się przeciwko niemu wystąpić.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne

Zbójcy przeważnie okradają bogatych, rządy – przeważnie biednych, bogatym zaś, pomagają w ich przestępstwach, sprzyjają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, anarchistyczne, oskarżycielskie
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲