Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami.

Aleksander Świętochowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, o człowieku, ludziach, o pieniądzach

Nieco podobne cytaty

Zaiste, chciałoby się powiedzieć, że ludzie są diabłami na ziemi, a zwierzęta dręczonymi przez nich duszami.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o zwierzętach

Ani z miłości, ani ze związku małżeńskiego bynajmniej nie wypływa potrzeba nieustannej łączności obu płci. Mąż i żona powinni bezwzględnie żyć razem, lecz nie tym samym trybem; powinni działać zgodnie, nie czyniąc tych samych rzeczy.

Jean-Jacques Rousseau

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o małżeństwie

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Jestem muzułmaninem. Jestem muzułmaninem od 20 lat. Znacie mnie. Jestem bokserem. Byłem nazywany największym. Ludzie rozpoznają mnie jako boksera i człowieka prawdy. Nie reprezentowałbym Islamu gdyby był terrorystyczny. Uważam, że wszyscy ludzie powinni znać prawdę, poznawać ją. Islam to pokój.

Muhammad Ali

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: terroryzm
Kategorie: religijne, o religii, o sobie

Jedno z dwojga: albo ludzie są rozumnemi istotami, albo nie? Jeżeli są nierozumnemi, to wszyscy, i wówczas rozstrzyga u nich gwałt, ale też wszyscy powinni doń mieć prawo. Jeżeli zaś ludzie są istotami rozumnymi, to stosunki między nimi, powinny być oparte nie na gwałcie, a na rozumie.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach