Energia elektryczna jest wszech obecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw.

Nikola Tesla

Dość tajemnicze stwierdzenie rodzące wiele spekulacji i teorii spiskowych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: zagadkowe, o nauce, naukowe

Nieco podobne cytaty

Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje

Śmierć wobec życia, wielkości zupełnie nieznanej, jest wielkością nieskończenie małą, dokładnie i ze wszech stron znaną. Śmierć daje pole do marzeń.

Stefan Żeromski

Źródło: Tom I, rozdział IV

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Dzieje grzechu
Kategorie: o śmierci

U nas energia wyprzedza zawsze inteligencję – i co pokolenie jest rzeź.

Cyprian Kamil Norwid

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce, o inteligencji

Obecna opinia, że nauka i poezja są przeciwstawne, jest złudzeniem.

Herbert Spencer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kulturze i sztuce, o nauce, naukowe

Ta straszna rzecz zwana trupem jest w nas obecna już dziś.

Milarepa

Źródło: http://www.diamentowadroga.pl/dd17/cytaty

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii, buddyjskie, o śmierci