Immanuel Kant

Profesje Immanuela Kanta: Filozof

niemiecki filozof (1724 - 1804)

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Immanuel Kant a inne osoby: cytaty o Immanuelu Kancie  • Narodowość: Niemiecka  • Data urodzenia: sobota, 22 kwietnia 1724  • Data śmierci: niedziela, 12 lutego 1804 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Immanuela Kanta

Immanuel Kant cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


↕ najlepsze wg. polubień ↕

(...) zaraz sobie uświadamiam, że mogę wprawdzie chcieć kłamstwa, nigdy jednak powszechnego prawa kłamania; albowiem według takiego prawa nie istniałoby właściwie żadne przyrzeczenie, ponieważ na próżno udawałbym wobec drugich, że chcę tak a tak postąpić w przyszłości, gdy oni temu i tak nie uwierzą, a gdyby to nawet lekkomyślnie uczynili, oddaliby mi przecież wet za wet.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne, o dobru

Zaletą literatury jest to, że pozwala ludziom postawić się na miejscu innych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o literaturze, o książkach, o człowieku, ludziach

Wieczny pokój wymaga radykalnej i niezbędnej przemiany ludzkich relacji, bez której wszelka własność i bezpieczeństwo są niepewne. Wymaga on ustanowienia powszechnego ustroju państwowego (Völkerstaat, civitas gentium). Jest to niewykonalne, zamiast tego musimy zaakceptować związek państw (Völkerbund). Ponieważ jednak niewykonalność tego projektu nie została ostatecznie dowiedziona, a moralność domaga się wiecznego pokoju, a więc i powszechnego państwa obywatelskiego, należy mimo wszystko uznać wieczny pokój za cel, do którego będziemy nieustannie się przybliżać dzięki ciągłemu postępowi.

"O wiecznym pokoju"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, obserwacje, wojskowe, o wojnie

W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o nauce, naukowe, o matematyce

Śmiech jest afektem, którego źródłem jest nagła przemiana napiętego oczekiwania w nicość.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Sumienie to świadomość, że istnieje w człowieku trybunał wewnętrzny.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o dobru

Struktura naszych umysłów ogranicza zarówno gamę pytań, które zadajemy przyrodzie, jak i upośledza zrozumienie odpowiedzi, których ona nam udziela.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o umyśle, duszy

Rewolucja francuska była tak decydującym wydarzeniem w historii emancypacji ludzkości, że należałoby ją co jakiś czas powtarzać.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, obserwacje, o narodach

Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w swej osobie, jako też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka.

"Uzasadnienie metafizyki moralności"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne

Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłby i jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, moralizatorskie, etyczne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲