Krytyka programu gotajskiego

Wydana w 1875 r.

Publikacje / książki / dzieła Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa)

Wolność polega na tym, żeby państwo z organu stojącego ponad społeczeństwem przekształcić w organ całkowicie temu społeczeństwu podporządkowany; również dziś formy państwowe są bardziej lub mniej wolne zależnie od tego, w jakim stopniu ograniczają one „wolność państwa”.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

To państwu potrzebne jest wychowanie, i to bardzo surowe, przez lud.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

To, co wytwórca traci jako osoba prywatna, odzyskuje bezpośrednio lub pośrednio jako członek społeczeństwa.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

Opis: o przyszłym społeczeństwie komunistycznym.

Robotnikowi najemnemu pozwala się pracować na własne utrzymanie, a więc pozwala mu się żyć o tyle tylko, o ile przez pewien czas pracuje darmo dla kapitalistów (a zatem i dla tych, którzy wraz z nimi uczestniczą w zjadaniu wartości dodatkowej); że cały system produkcji kapitalistycznej obraca się dokoła zagadnienia, jak zwiększyć ilość tej darmowej pracy przez przedłużenie dnia pracy albo przez zwiększenie jej wydajności, większe natężenie siły roboczej itd.; że przeto system pracy najemnej jest systemem niewolnictwa, przy czym niewolnictwo to staje się tym cięższe, im bardziej rozwijają się społeczne siły wytwórcze pracy bez względu na to, czy robotnik otrzymuje lepszą czy gorszą zapłatę.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, socjalistyczne, komunistyczne

Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce

Każdy według swoich zdolności, każdemu według jego potrzeb.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

A co się tyczy obecnych zrzeszeń spółdzielczych, to mają one wartość jedynie o tyle, o ile są niezależnym tworem robotników, nie protegowanym ani przez rządy, ani przez burżuazję.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, socjalistyczne, komunistyczne