Życie nasze polega na dążeniu do Boga.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, o Bogu, Bogach

Nieco podobne cytaty

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Marek Aureliusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy

Nasze cnoty i nasze porażki są nierozdzielne, tak jak życie i materia. Kiedy się rozdzielą będzie to oznaczać koniec człowieka.

Nikola Tesla

Ang.: "Our virtues and our failings are inseparable, like force and matter. When they separate, man is no more."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Duchowny: człowiek, który dba o nasze życie poza grobem i w ten sposób zarabia na własne życie doczesne.

Julian Tuwim

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: antyreligijne

Miłość zostaje sprowokowana przez kłamstwo i polega tylko na pragnieniu, aby nasze cierpienia ukoiła osoba, która je wywołała.

Marcel Proust

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Nasze życie jest ciągłą walką.

Eurypides

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu