Wymagając wiele od ludzi, przynajmniej coś się uzyskuje.

Fryderyk II Wielki

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, życiowe, o życiu, radzące, o człowieku, ludziach

Nieco podobne cytaty

Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie.

Kartezjusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Każdy powinien pracować sam dla siebie, nie wymagając pracy innych i z rezultatów swej pracy przyswajać sobie tyle, ile mu potrzeba do spożycia, resztę rozdawać potrzebującym.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Konie są o wiele bardziej zdradliwe od ludzi.

James Clavell

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Shōgun
Kategorie: o zwierzętach, o zdradzie

Większość ludzi nie wie, że mieliśmy też wiele legalnych interesów jak sprzątanie albo lakierowanie.

Al Capone

Źródło: http://drbj.hubpages.com/hub/Interview-with-Al-Capone

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Lubię starych ludzi, mają wiele wspaniałych cech, których nie posiadają młodzi.

Marilyn Monroe

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o starości, o młodości, młodość