Wolność w ustroju praworządnym nie jest przywilejem rozdawanym przez władze polityczne. Wolność jest prawem jednostki.

Leszek Balcerowicz

Źródło: Gazeta Wyborcza, dnia 15 marca 2006

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o wolności

Nieco podobne cytaty

Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać.

Oliver Wendell Holmes

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o mądrości

Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu.

Winston Churchill

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje

Jest przywilejem królów, że gdy czynią dobrze, mówi się o nich źle.

Antystenes z Aten

W reakcji na otrzymanie wiadomości, że Platon „źle o nim mówi”.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, obserwacje

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne