Nie rozumieją się na rzeczy ci, którzy wzorują się wyłącznie na lwie. Otóż mądry pan nie może ani powinien dotrzymywać wiary, jeżeli takie dotrzymywanie przynosi mu szkodę i gdy zniknęły przyczyny, które spowodowały jego przyrzeczenie.

Niccolò Machiavelli

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych

Nieco podobne cytaty

Posiadanie małej dziewczynki jest niesamowite. Mówię Ci - to odkrycie. Myślę, że faceci którzy mają siostry posiadają dużą przewagę, rozumieją kobiecą psychikę.

Michael Douglas

Ang: Having a little girl is incredible. I tell you it's an insight. I think guys who have sisters have a big advantage, understanding the female psyche.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, o mężczyznach, radzące, o dzieciach

Ci, którzy wyłącznie dzięki szczęściu zostają z prywatnych ludzi książętami, zostają nimi z małym trudem, lecz z dużym utrzymują się; oni na skrzydłach lecą do celu, więc też w drodze nie napotykają żadnych przeszkód, wszystkie one występują dopiero później, gdy się już usadowili na tronie.

Niccolò Machiavelli

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje

Zatrudniamy ludzi którzy chcą robić najlepsze rzeczy na świecie.

Steve Jobs

O polityce zatrudniania w Apple. Ang.: "We hire people who want to make the best things in the world."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: biznes, firma

Nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją. Martw się tym, że to ty nie rozumiesz ludzi.

Konfucjusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące

(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Paweł z Tarsu (Św. Paweł)

Źródło: List do Koryntian 2, 9

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach