Peter Drucker o ekonomii

• Zobacz wszystkie cytaty Petera Druckera • Zobacz wszystkie cytaty o ekonomii
Profesje Petera Druckera: Naukowiec, ekonomista

Peter Ferdinand Drucker żył w latach 1909–2005, ekspert d/s zarządzania, badacz procesów zarządzania w dużych organizacjach pozarządowych, korporacjach. Prekursor nowoczesnych metod zarządzania.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowości: Amerykańska  • Austriacka  • Data urodzenia: piątek, 19 listopada 1909  • Data śmierci: piątek, 11 listopada 2005 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Petera Druckera

Peter Drucker cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości… działanie, które daje naszym zasobom nowe pole do zdobywania pieniędzy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma

Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma

Zysk nie jest wyjaśnieniem, przyczyną czy racjonalną przesłanką zachowań i decyzji biznesowych, lecz raczej testem ich zasadności.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe, biznes, firma

Koncepcja maksymalizacji zysku jest w istocie bez znaczenia.

Ang.: "The concept of profit maximization is, in fact, meaningless."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma

Podstawowa definicja przedsiębiorstwa, jego celów i misji, muszą być przekształcone na zadania.

Ang.: "The basic definition of the business and of its purpose and mission have to be translated into objectives."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma