Peter Drucker o sukcesie

• Zobacz wszystkie cytaty Petera Druckera • Zobacz wszystkie cytaty o sukcesie
Profesje Petera Druckera: Naukowiec, ekonomista

Peter Ferdinand Drucker żył w latach 1909–2005, ekspert d/s zarządzania, badacz procesów zarządzania w dużych organizacjach pozarządowych, korporacjach. Prekursor nowoczesnych metod zarządzania.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowości: Amerykańska  • Austriacka  • Data urodzenia: piątek, 19 listopada 1909  • Data śmierci: piątek, 11 listopada 2005 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Petera Druckera

Peter Drucker cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Żaden inny obszar nie stwarza tak wspaniałych szans na uwieńczoną sukcesem innowację, niż nieoczekiwany sukces.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: biznes, firma, o sukcesie

Sukces zawsze dezaktualizuje działanie którym go osiągnięto.

Ang.: "Success always obsoletes the very behavior that achieved it."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: biznes, firma, o sukcesie

Sukces który przeżył swoją przydatność, może w końcu stać się bardziej szkodliwy niż porażka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, biznes, firma, o sukcesie