Koncepcja maksymalizacji zysku jest w istocie bez znaczenia.

Peter Drucker

Ang.: "The concept of profit maximization is, in fact, meaningless."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma

Nieco podobne cytaty

Koncepcja podawania dłoni jest absolutnie okropna, i statystyka dowodzi, że mam rację.

Donald Trump

Źródło: Playboy, 2004

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: zagadkowe, o sobie

Wszystko, co dobre, jest w istocie złe.

Monteskiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: oksymorony, o dobru, o złu

Kościoły, dążąc wyłącznie do zysku, są podporą państwa w wyzysku, ucisku i terrorze ludu.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, antyreligijne

Zachowanie organizmu służy maksymalizacji szansy przetrwania genów odpowiedzialnych za „to zachowanie”, niezależnie od tego, czy są to jego geny, czy geny ulokowane w innym organizmie.

Richard Dawkins

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyrodzie, naturze, biologii

Żadna kobieta nie wychodzi za mąż z chęci zysku, wszystkie mają dosyć sprytu, by poślubiając milionera, zakochać się w nim.

Cesare Pavese

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kobietach, o pieniądzach