Monteskiusz o prawie

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty prawne, o prawie
Zobacz wszystkie cytaty Monteskiusza
• Narodowość: Francuska
• Data urodzenia: wtorek, 18 stycznia 1689
• Data śmierci: poniedziałek, 10 lutego 1755
• Profesje: Filozof, Pisarz, Prawnik

Informacje / skrót życiorysu

Monteskiusz a właściwie Montesquieu Charles Louis de Secondat; żył w latach 1689–1755. Był francuskim filozofem, prawnikiem i pisarzem okresu Oświecenia.

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności.[...] nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie, o wolności

Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie, o wolności

Godna podziwu jest myśl Platona, że prawa istnieją po to, aby przekazywać rozumu tym, którzy ich nie mogą otrzymać bezpośrednio.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
cytat o Platonie, zobacz cytaty o Platonie
Kategorie: pochwalne, prawne, o prawie

Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasami przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Sprawiedliwość podnosi głos, ile może, ale trudno jej o posłuch w zgiełku namiętności.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, prawne, o prawie