Monteskiusz o wolności

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o wolności
Zobacz wszystkie cytaty Monteskiusza
• Narodowość: Francuska
• Data urodzenia: wtorek, 18 stycznia 1689
• Data śmierci: poniedziałek, 10 lutego 1755
• Profesje: Filozof, Pisarz, Prawnik

Informacje / skrót życiorysu

Monteskiusz a właściwie Montesquieu Charles Louis de Secondat; żył w latach 1689–1755. Był francuskim filozofem, prawnikiem i pisarzem okresu Oświecenia.

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności.[...] nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie, o wolności

Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie, o wolności

Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o narodach, o wolności

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności

Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności