Wystrzeli pocisk swej nocnej pracy.

Kaligula

Podczas publicznego przemówienia

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o pracy

Nieco podobne cytaty

Każdy powinien pracować sam dla siebie, nie wymagając pracy innych i z rezultatów swej pracy przyswajać sobie tyle, ile mu potrzeba do spożycia, resztę rozdawać potrzebującym.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Jesteśmy poddani produkcji prawdy przez władzę i nie możemy sprawować władzy inaczej jak tylko przez produkcję prawdy.(...) Władza nigdy nie zaprzestaje swej ingerencji, swej inkwizycji, swej rejestracji prawdy. Ona instytucjonalizuje, profesjonalizuje i nagradza jej poszukiwanie.

Michel Foucault

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, filozoficzne, o prawdzie

Najgorsze, co można zrobić biednym ludziom, to utrudniać przedsiębiorcom tworzenie miejsc pracy, a pracobiorców zniechęcić do pracy.

Leszek Balcerowicz

Źródło: wywiad dla polityka.pl, 9 września 2014

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o pracy, o biedzie

Protekcjonizm stworzy niewiele miejsc pracy, za to jeżeli zagranica posunie się do odwetu, z pewnością utracimy miejsca pracy.

Alan Greenspan

Ang.: "Protectionism will do little to create jobs and if foreigners retaliate, we will surely lose jobs."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o ekonomii, liberalne

Nie, nie jesteśmy stworzeni do próżniactwa absolutnego, to znaczy do śmierci. Nie lubimy jednakowoż – przynajmniej większość z nas – dyscypliny pracy i nie lubimy pracy, która polega na monotonnym powtarzaniu tej samej prostej czynności, nie wymagającej namysłu ani postanawiania.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: filozoficzne, obserwacje