Posiadanie przyjaciela czyni nasze życie naprawdę szczęśliwym.

Epikur

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu, życiowe, o życiu, radzące, o przyjaźni
Podobne cytaty

Ludzie będący w szczęśliwym położeniu zawsze przypisują cnotę temu co ich takimi czyni.

John Kenneth Galbraith

Ang.: "People who are in a fortunate position always attribute virtue to what makes them so happy."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu

Posiadanie rzeczy symbolizującej wolność, może dawać więcej szczęścia, niż posiadanie wolności.

Haruki Murakami

Z powieści "Kafka nad morzem"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu, o wolności

Jeśli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go, bo to drugi ty.

Seneka Młodszy

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o przyjaźni

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Marek Aureliusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy

Nasze cnoty i nasze porażki są nierozdzielne, tak jak życie i materia. Kiedy się rozdzielą będzie to oznaczać koniec człowieka.

Nikola Tesla

Ang.: "Our virtues and our failings are inseparable, like force and matter. When they separate, man is no more."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach