Jeśli posadzić przy stole najodważniejszego marynarza, najbardziej nieustraszonego lotnika i najmężniejszego żołnierza cóż ujrzymy? Jak się sumuje ich strach.

Winston Churchill

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie, antywojenne, pacyfistyczne, o strachu, o odwadze

Nieco podobne cytaty

Kiedy jestem przy stole z mężczyzną, nie myślę wiele o jedzeniu.

Marilyn Monroe

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Mniej nas interesuje obraz jutra i miejsca przy stole obfitości. Istotne jest to, „z kim” w to jutro pójdziemy.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o przyjaźni

Mniej nas interesuje obraz jutra i miejsca przy stole obfitości. Istotne jest to, „z kim” w to jutro pójdziemy.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyszłości

Kiedy siedzisz przy stole, żeby zawrzeć umowę, każda strona ma obowiązek ubić jak najlepszy interes.

James Clavell

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Tai-Pan
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Próżniacy to oddzielna kategoria ludzi, których nie można uratować, nie można niczym przekonać – jedyny ich wkład w życie ludzkości to to, że zagrzeją miejsce przy wspólnym stole.

Francis Scott Fitzgerald

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o człowieku, ludziach