Gdyby marihuana była legalna, nie było by takiej przyjemności z jej palenia.

Bob Marley

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o marihuanie

Nieco podobne cytaty

Na początku kiedy świat był młody było bardzo wiele wspaniałych myśli, lecz nie było takiej rzeczy jak prawda. Człowiek samemu wymyślił prawdę i każda prawda była kompozycją wielu niejasnych myśli. Wszystko na świecie było prawdami i wszystkie były piękne.

Sherwood Anderson

Ang.: "That in the beginning when the world was young there were a great many thoughts but no such thing as truth. Man made the truths himself and each truth was a composite of a great many vague thoughts. All about in the world were truths and they were all beautiful."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o prawdzie, o świecie, o człowieku, ludziach

Szczęśliwa była by literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona.

Stendhal - Marie-Henri Beyle

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kulturze i sztuce

Absurdalne jachty, prywatne samoloty, wielkie limuzyny, nie spowodują większej przyjemności z życia, za to wysyłają okropny sygnał do ludzi którzy dla nich pracują. Było by o wiele lepiej, gdyby te pieniądze wydać w Afryce - chodzi o osiągnięcie balansu.

Richard Branson

Ang.: "Ridiculous yachts and private planes and big limousines won't make people enjoy life more, and it sends out terrible messages to the people who work for them. It would be so much better if that money was spent in Africa - and it's about getting a balance."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o ekonomii, o Afryce, o pieniądzach

18 osób było „przeciw” obecności Marcina Libickiego na liście PiS, a 6 było „za”, co oznacza, że decyzja była jednogłośna..

Jarosław Kaczyński

O głosowaniu na obradach komitetu politycznego PiS nad obecnością Marcina Libickiego na liście PiS. Źródło: TVN24, onet.pl, 9 kwietnia 2009

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce

Któż znałby Hektora, gdyby Troja była szczęśliwa?

Owidiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, pytające