Fantazja że życie pozaziemskie jest z definicji wyższego rzędu niż nasze, łagodzi wszystkie dzieci i wielu pisarzy.

Joan Didion

Ang.: "The fancy that extraterrestrial life is by definition of a higher order than our own is one that soothes all children, and many writers."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kosmosie, wszechświecie

Nieco podobne cytaty

Organiczna architektura szuka wyższego sensu użyteczności i komfortu, wyrażonych w organicznej prostocie.

Frank Lloyd Wright

Ang.: "Organic architecture seeks superior sense of use and a finer sense of comfort, expressed in organic simplicity."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: architektura

Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem.

Mark Twain

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Filozofia jest z definicji krainą pomieszania języków, tj. w której zgody co do kryteriów prawomocności nie da się osiągnąć.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność.

Abraham Lincoln

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności, o świecie, o słowach

Życie... według Marshall Mathers,
Co to jest życie?
Życie jest jak przeszkoda
Postawiona przed tobą, by cię opóźnić.
I zawsze kiedy myślisz, że już ją minąłeś,
Powraca i powala cię na ziemię.

Eminem

Z utworu If i had

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, z utworów muzycznych