John Dewey

Profesje Johna Deweya: Filozof, pedagog, nauczyciel

John Dewey (1859 - 1952) był amerykańskim filozofem, pedagogiem zaangażowanym w amerykański progresywizm. Stworzył koncepcję tak zwanej szkoły pracy (1896–1902) w Chicago. Wykładowca uniwersytecki.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Amerykańska  • Data urodzenia: czwartek, 20 października 1859  • Data śmierci: niedziela, 1 czerwca 1952 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Johna Deweya

John Dewey cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Osiągnięcie celu jest punktem startowym do osiągnięcia kolejnego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Łut szczęścia, pech - zawsze będą z nami. Mają jednak swój sposób na sprzyjanie inteligentnym i gnębienie głupich.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o głupocie, o mądrości

Jaźń nie jest czymś gotowym, lecz czymś ciągle formującym się przez działania.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy

Czas i pamięć to prawdziwi artyści, są najbliżej pragnień serca.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: serce
Kategorie: o czasie, o umyśle, duszy, o pamięci

Żaden człowiek nie może żyć bez jakichś celów i wysiłków zmierzających do ich osiągnięcia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o człowieku, ludziach

Człowiek żyje w świecie przypuszczeń, tajemniczości i niepewności.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, socjologiczne, o człowieku, ludziach

Przez obiekt mamy na myśli jakiś element w złożonej całości zdefiniowany abstrakcyjnie w oderwaniu od całości z której się wyróżnia.

Ang.: "By object is meant some element in the complex whole that is defined in abstraction from the whole of which it is a distinction."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Każdy wielki postęp naukowy zrodził się z bezczelności wyobraźni.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o nauce, naukowe

Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o człowieku, ludziach

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o społeczeństwie, idź i dowiedz się, kto siedzi w więzieniu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne