Hermann Weyl

Profesje Hermanna Weyla: Filozof, Naukowiec, matematyk, fizyk

Hermann Weyl był niemieckim matematykiem, fizykiem teoretycznym i filozofem. Zasłużył się w rozwoju geometrii i topologii.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Niemiecka  • Data urodzenia: poniedziałek, 9 listopada 1885  • Data śmierci: czwartek, 8 grudnia 1955 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Hermanna Weyla

Hermann Weyl cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Matematyka posiada nieludzką jakość światła gwiazdy, jest błyskotliwa i ostra, ale zimna.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o matematyce

Świadomość rozszerza się jak sieć w formie czasu na rzeczywistości.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o czasie, o umyśle, duszy

W dziedzinie filozofii Kant jako pierwszy zrobił kolejny decydujący krok w kierunku przekonania, że nie tylko cechy ujawniane przez zmysły, ale także przestrzeń i jej cechy nie mają obiektywnego znaczenia w sensie absolutnym. Innymi słowy, przestrzeń jest również tylko formą naszej percepcji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
cytat o Immanuelu Kancie, zobacz cytaty o Immanuelu Kancie
Kategorie: filozoficzne

Przestrzeń i czas są powszechnie uważane za formy istnienia świata realnego, a materia jest jego substancją. Określona część materii zajmuje określoną część przestrzeni w określonym momencie. To właśnie w złożonej idei ruchu, te trzy podstawowe koncepcje wchodzą w intymną relację.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o czasie, o świecie

Spoglądanie z ruin uciążliwej teraźniejszości na gwiazdy to rozpoznanie niezniszczalnego świata praw, umocnienie wiary w rozum, uświadomienie sobie „harmonia mundi”, która przenika wszystkie zjawiska, a której nigdy nie było i nie będzie. To niepokojące.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o kosmosie, wszechświecie

Teoria względności Einsteina posunęła o krok dalej nasze pojmowanie struktury kosmosu. To tak, jakby runął mur, który oddzielał nas od prawdy. Przestrzenie i głębiny, o których nawet nie mieliśmy pojęcia, są teraz szerzej wystawione na poszukujące oko wiedzy. Przybliżyło nas to o wiele bliżej do zrozumienia planu, który leży u podstaw wszystkich fizycznych wydarzeń.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o nauce, naukowe

Symetria to rozległy temat, istotny w sztuce i przyrodzie. Matematyka leży u jej podstaw i trudno byłoby znaleźć lepszą, dzięki której można by zademonstrować działanie matematycznego intelektu.

W swojej pracy (filozofa i matematyka) starałem się łączyć prawdę i piękno, lecz gdy musiałem wybierać, wybierałem piękno.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o pięknie, o prawdzie

Wielu ludzi uważa, iż nauka współczesna znacznie oddaliła się od Boga. Ja, wręcz przeciwnie, odkryłem, że wykształconej osobie jest dziś znacznie trudniej zbliżyć się do Boga od strony historii, od duchowej strony świata i od strony moralności; ponieważ napotykamy cierpienia i zło świata, które trudno pogodzić z miłosiernym i wszechmocnym Bogiem. W tej dziedzinie nie udało nam się jeszcze unieść zasłony, którą nasza ludzka natura okrywa istotę rzeczy. Lecz w naszej znajomości fizycznej natury dotarliśmy tak daleko, iż potrafimy uzyskać obraz nieskazitelnej harmonii będącej w zgodzie z najwyższą przyczyną.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach, o nauce, naukowe