Duchowni rzymskokatoliccy i ich cytaty

Cytaty duchownych rzymskokatolickich wg. narodowości

Duchowni rzymskokatoliccy z największą liczbą cytatów

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o przyszłości

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

Jan Paweł II

Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Pozwólcie mi iść do domu Ojca.

Jan Paweł II

Ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!

On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, chrześcijańskie

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce

Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące

Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.

Jan Paweł II

Kazachstan, 6 stycznia 2002 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o Bogu, Bogach, o nienawiści

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!

Jan Paweł II

Z homilii wygłoszonej dnia 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce

Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o szczęściu, o przyszłości

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

Jan Paweł II

Z orędzia na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, moralizatorskie, etyczne
▲ do góry ▲