Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

stan wojenny

Powiązane osoby: Wojciech Jaruzelski

Doświadczenie Powstania Warszawskiego wywierało także wpływ hamujący na „wielkiego brata”. Zapamiętano w Moskwie, że Polacy są niebezpiecznym narodem, który w obronie imponderabiliów gotów jest iść na wszystko. Liczono się tam z pewnością z tym, że koszty polityczne interwencji wojskowej w Polsce mogą się okazać o wiele wyższe niż inwazja Węgier i Czechosłowacji. Sowiecki dyplomata, zapytany przez Amerykanów, dlaczego Sowiety nie wkroczyły do Polski w 1980/1981 r., odpowiedział: – bo wiedzieliśmy, że w odróżnieniu od Czechów Polacy nie ograniczą się do opluwania naszych czołgów.

Kategorie: cytaty o Polsce; cytaty o Rosji
Jan Nowak-Jeziorański
Źródło: "Powstanie warszawskie z perspektywy półwiecza", Marian Marek Drozdowski (red.), wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 1995, ISBN 8386301104, s. 496.
strona cytatu
powiązane hasła: Powstanie Warszawskie; stan wojenny

Oskarżenia nie rozumiem, prawa nie naruszyłem.

Kategorie: cytaty o sobie
Czesław Kiszczak
Na procesie, w którym był oskarżony o przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników z kopalni „Wujek” w 1981 r.
strona cytatu
powiązane hasła: stan wojenny

Kukliński zaskoczył mnie zupełnie. Zaskoczył wszystkich kolegów, którzy go uważali za wzorowego członka partii, oficera – wykształconego marksistę, z dużymi perspektywami. Jeśli chciał walczyć z ówczesnym reżimem, mógł to robić inaczej. Tak jak to robili inni ludzie w mundurach, począwszy od 1980 r.

Kategorie: cytaty o sobie; cytaty wspominające; cytaty życiowe, o życiu
Czesław Kiszczak
Na temat swoich działań podczas stanu wojennego. Źródło: "Pożegnanie z bronią", 6 lutego 2001 r. (http://wyborcza.pl/1,76842,126501.html)
strona cytatu
powiązane hasła: stan wojenny

15 ofiar śmiertelnych.(...) Każda straszliwa, ale tylko 15. Słusznie stawia się nam zarzut, żeśmy internowali ok. 10 tys. osób. Ale nie wiem, czy panie wiedzą, jak to wyglądało przed wojną. Ja sobie tutaj wynotowałem liczby. W Polsce w 1935 r. było 16 tys. więźniów politycznych, większość osadzona nakazem administracyjnym w Berezie Kartuskiej. W 1926 r. było 6 tys. więźniów politycznych, trzy lata później 8,7 tys. A w roku 1937–kiedy w Polsce nie było poważniejszych zagrożeń, po podpisaniu paktu o nieagresji i z Niemcami, i z ZSRR – za zbrodnie stanu osądzono 2945 osób, za stawianie oporu władzy–11 381, za znieważenie władzy lub urzędu–13 683, za udział w zbiegowiskach i rozruchach–1740. Daje to razem prawie 30 tys. więźniów politycznych.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Polsce
Czesław Kiszczak
Na temat swoich działań podczas stanu wojennego. Źródło: "Pożegnanie z bronią", 6 lutego 2001 r. (http://wyborcza.pl/1,76842,126501.html)
strona cytatu
powiązane hasła: stan wojenny

Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają istnieć. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie podziałów.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Polsce
Wojciech Jaruzelski
Z przemówienia 13 grudnia 1981 r.
strona cytatu
powiązane hasła: stan wojenny

Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny, i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o sobie; cytaty o Polsce
Wojciech Jaruzelski
Źródło: z przemówienia 13 grudnia 1981 r.
strona cytatu
powiązane hasła: stan wojenny

Zobacz też