Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Tezy o Feuerbachu

Dzieło powstałe wiosną 1845 roku, wydane po praz pierwszy w 1886 roku.

Inne książki Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa):
Kapitał ••• Krytyka programu gotajskiego ••• Manifest komunistyczny ••• Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa ••• Płaca, cena i zysk ••• Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne ••• Wykłady z filozofii dziejów

W praktyce człowiek musi dowieść prawdziwości, tzn. rzeczywistości i mocy, ziemskiego charakteru swego myślenia. Spór o rzeczywistość czy nierzeczywistość myślenia izolującego się od praktyki jest zagadnieniem czysto scholastycznym.

Kategorie: cytaty filozoficzne
Karl Heinrich Marx (Karol Marks)
strona cytatu

Materialistyczna teoria, mówiąca że ludzie są wytworami warunków i wychowania, a więc zmienieni ludzie są wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. Przeto dochodzi ona siłą rzeczy do tego, że dzieli społeczeństwo na dwie części, z których jedna jest wyniesiona ponad społeczeństwo (...). Zbieżność zmian warunków i działalności ludzkiej może być traktowana i racjonalnie rozumiana jedynie jako praktyka rewolucyjna.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty socjologiczne; cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Karl Heinrich Marx (Karol Marks)
strona cytatu