Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Manifest komunistyczny

Deklaracja programowa Związku Komunistów (niemieckiej partii komunistycznej) wydana w 1848 roku w Londynie. Obejmuje zasady socjalizmu w ujęciu naukowym.

Inne książki Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa):
Kapitał ••• Krytyka programu gotajskiego ••• Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa ••• Płaca, cena i zysk ••• Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne ••• Tezy o Feuerbachu ••• Wykłady z filozofii dziejów

(...) pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest wydźwignięcie proletariatu w klasę panującą, wywalczenie demokracji.
Proletariat użyje swojego panowania politycznego po to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, by scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, tj. w ręku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu i by możliwie szybko zwiększyć masę sił wytwórczych.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty lewicowe
Karl Heinrich Marx (Karol Marks)
strona cytatu

Czy potrzeba szczególnej przenikliwości, by zrozumieć, że wraz z warunkami życia ludzi, ich stosunkami społecznymi, bytem społecznym, zmieniają się także ich wyobrażenia, poglądy i pojęcia – słowem, także ich świadomość? Czegóż dowodzi historia idei, jeżeli nie tego, że produkcja duchowa przeobraża się wraz z materialną? Ideami panującymi każdego okresu były zawsze tylko idee klasy panującej.

Kategorie: cytaty filozoficzne; cytaty polityczne, o polityce
Karl Heinrich Marx (Karol Marks)
strona cytatu

Ale nie sprzeczajcie się z nami, ujmując na miarę waszych burżuazyjnych pojęć o wolności, wykształceniu, prawie itp. sprawę zniesienia własności burżuazyjnej. Same wasze idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo jest tylko podniesioną do godności ustawy wolą waszej klasy, wolą, której treść określają materialne warunki istnienia waszej klasy.
Ze wszystkimi poprzednio panującymi, już unicestwionymi klasami podzielacie stronniczy pogląd, który zamienia wasze stosunki produkcji i własności – historycznie wytwarzane i przemijające z biegiem produkcji – w wieczne prawa przyrody i rozumu. Co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności antycznej, co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności feudalnej, tego nie możecie zrozumieć, gdy mowa o własności burżuazyjnej.

Kategorie: cytaty filozoficzne; cytaty polityczne, o polityce; cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Karl Heinrich Marx (Karol Marks)
strona cytatu