Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Krytyka programu gotajskiego

Wydana w 1875 r.

Inne książki Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa):
Kapitał ••• Manifest komunistyczny ••• Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa ••• Płaca, cena i zysk ••• Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne ••• Tezy o Feuerbachu ••• Wykłady z filozofii dziejów

Robotnikowi najemnemu pozwala się pracować na własne utrzymanie, a więc pozwala mu się żyć o tyle tylko, o ile przez pewien czas pracuje darmo dla kapitalistów (a zatem i dla tych, którzy wraz z nimi uczestniczą w zjadaniu wartości dodatkowej); że cały system produkcji kapitalistycznej obraca się dokoła zagadnienia, jak zwiększyć ilość tej darmowej pracy przez przedłużenie dnia pracy albo przez zwiększenie jej wydajności, większe natężenie siły roboczej itd.; że przeto system pracy najemnej jest systemem niewolnictwa, przy czym niewolnictwo to staje się tym cięższe, im bardziej rozwijają się społeczne siły wytwórcze pracy bez względu na to, czy robotnik otrzymuje lepszą czy gorszą zapłatę.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Karl Heinrich Marx (Karol Marks)
strona cytatu