Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

108 odpowiedzi jogina

Dopóki nie doświadczymy otwartości umysłu

pozostajemy schwytani przez nasze wyobrażenia

oceny, czemu towarzyszy nieuniknione uczucie frustracji.

Gdy tylko poznamy otwartą naturę

wszystkich myśli i uczuć,

przestaniemy być przez nie związani,

ponieważ w otwartości w swobodny sposób

pojawiają się one i wyzwalają same z siebie.

Kategorie: cytaty buddyjskie; cytaty religijne, o religii; cytaty o umyśle, duszy
Lama Ole Nydahl
strona cytatu

Nauka Buddy jest jak diament, niezmienny w swej naturze, jednak błyszczący barwami tła, na którym leży. W ten sposób dopasowała się do kulturowych uwarunkowań poszczególnych krajów, nie tracąc jednocześnie nic ze swej esencji. Także dzisiaj buddyzm znajduje takie formy przekazu, które są odpowiednie dla dobrze wykształconych i niezależnych ludzi Zachodu.

Kategorie: cytaty buddyjskie; cytaty religijne, o religii
Lama Ole Nydahl
strona cytatu

Bez wzglę­du na to, czy lu­bi­cie bo­gów, czy też nie – sam ra­czej za ni­mi nie prze­pa­dam – trud­no wy­obra­zić so­bie, że na­praw­dę wy­rzą­dza­ją świa­tu ca­łe to zło, któ­re wi­dzi­my – to raczej wy­klu­czo­ne.

Kategorie: cytaty o Bogu, Bogach
Lama Ole Nydahl
strona cytatu

W Polsce spotkałem się przede wszystkim z tym, że wasza energia jest skierowana ku wam samym, do wewnątrz. Również wasze picie jest formą agresji zwróconą w stronę siebie samego, przeciwko własnemu ciału. Podczas gdy Skandynaw czy Niemiec wyszedłby na zewnątrz i kogoś pobił, Słowianin wziąłby butelkę wódki, wypił i zwrócił swoją agresję do środka.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Polsce
Lama Ole Nydahl
Doświadczenia Lamy Olego w Polsce.
strona cytatu

Buddyzm jest przeciwny aborcji. Nie dlatego, że podoba się ona lub nie podoba jakiemuś bogowi, lecz ponieważ przynosi cierpienie. Dla umysłu, który połączył się już z zapłodnionym jajem, i zostanie od niego nagle oddzielony, jest to bardzo bolesne.

Kategorie: cytaty buddyjskie; cytaty religijne, o religii
Lama Ole Nydahl
O aborcji wg. Buddyzmu i Lamy Olego
strona cytatu

Teraz kiedy komunizm upadł chrześcijaństwo wysuwa się coraz bardziej na pierwszy plan. Kościół chce wypełnić tę pustkę. Nie sądzę jednak, że powinna ona zostać wypełniona. Myślę, że zawsze powinno być wystarczająco dużo przestrzeni, by ludzie mogli wybrać swoją własną drogę, dokonać swoich własnych wyborów.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Polsce; cytaty religijne, o religii; cytaty chrześcijańskie
Lama Ole Nydahl
O roli Kościoła Katolickiego w Polsce
strona cytatu