Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Cytaty o Europie

To, o czym opowiadam, to historia następnych dwóch stuleci. Opisuję to co nadchodzi, co już nie może stać się inaczej: nihilizm… Od jakiegoś czasu cała nasza Europejka kultura zmierza w kierunku katastrofy, z udręczonym napięciem, które rośnie z dekady na dekadę: wzbiera niespokojnie, gwałtownie, na oślep, jak rzeka, która chce dotrzeć do końca, już bez zastanowienia, ze strachem przed refleksją.

Kategorie: cytaty filozoficzne; cytaty o Europie
Fryderyk Nietzsche
Ang: "What I relate is the history of the next two centuries. I describe what is coming, what can no longer come differently: the advent of nihilism… For some time now, our whole European culture has been moving as toward a catastrophe, with a tortured tension that is growing from decade to decade: restlessly, violently, headlong, like a river that wants to reach the end, that no longer reflects, that is afraid to reflect"
strona cytatu
powiązane hasła: nihilizm

Umysł Europejczyka uznaje, że ma granice, akceptuje swoją niedoskonałość, jest sceptyczny, wątpi, stawia znaki zapytania. W innych kulturach tego nie ma. Więcej – są one skłonne do pychy, do uznawania wszystkiego, co własne, za doskonałe, słowem – są one w stosunku do siebie bezkrytyczne. Winą za całe zło obarczają wyłącznie innych, inne siły (spiski, agentów, obcą dominację w różnych formach). Wszelką krytykę uznają za złośliwy atak, za przejaw dyskryminacji, za rasizm itd. Przedstawiciele tych kultur traktują krytykę jako osobistą obrazę, jako rozmyślną próbę ich poniżenia, nawet jako formę znęcania się.

Kategorie: cytaty o kulturze i sztuce; cytaty o Europie; cytaty o umyśle, duszy
Ryszard Kapuściński
strona cytatu
Cytaty pochodzi z: Heban

Polskę zajmiemy i tak, gdy nadejdzie pora. (…) Przeciwko Polsce możemy zjednoczyć się z Niemcami. (…) Niemcy są naszymi pomocnikami i naturalnymi sprzymierzeńcami (…). Oni pragną rewanżu, a my rewolucji. Chwilowo interesy nasze są wspólne. Rozdzielą się one i Niemcy staną się naszymi wrogami w dniu, kiedy zechcemy się przekonać, czy na zgliszczach starej Europy powstanie nowa hegemonia germańska, czy też komunistyczny związek europejski.

Kategorie: cytaty o Polsce; cytaty o Niemczech; cytaty o Europie
Włodzimierz Lenin
W 1920 do Jules’a Humberta-Droza, członka kierownictwa III Międzynarodówki.
strona cytatu

Jednak Fenicja i Palestyna będą żyć wiecznie w pamięci ludzkości; odkąd Ameryka, a także Europa, otrzymały listy od pierwszego, a religię od drugiego.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Ameryce; cytaty o Europie
Edward Gibbon
Tom I, rozdział 1. Ang.: "Yet Phoenicia and Palestine will forever live in the memory of mankind; since America, as well as Europe, has received letters from the one, and religion from the other."
strona cytatu
Cytaty pochodzi z: Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego

Zobacz też