Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Nieco podobne cytaty

W PCK powiedzieli mi, że to nie ja wymyśliłem zupy, tylko oni. Odpowiedziałem, że zupy wymyślił człowiek, kiedy tylko zrobił garnek. Byle garnek i już jest zupa. A skoro już wymyślił zupę, to zaczął się nią dzielić. I to jest jeden z najstarszych wynalazków ludzkości. Natomiast ja nadałem tej akcji rangę.

Kategorie: cytaty o sobie; cytaty wspominające; cytaty życiowe, o życiu
Jacek Kuroń
Źródło: Moja zupa, wyd. BGW, Warszawa 1991. Cytat nawiązuje do akcji wydawania darmowej porcji zupy potrzebującym którą zainicjował Jacek Kuroń. Zupa ta była później zwana "Kuroniówką".
strona cytatu

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów, przy zachowaniu tożsamości i historycznych tradycji każdego z nich, tak by mogły dzielić się niejako dziedzictwem wartości, które ukształtowało się przy ich współudziale, a do którego należy godność człowieka, jego podstawowe i niezbywalne prawa, nienaruszalność życia, wolność i sprawiedliwość, zmysł solidarności i odmowy dyskryminacji kogokolwiek.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty moralizatorskie, etyczne; cytaty o Unii Europejskiej
Jan Paweł II
Z przemówienia do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23 marca 1997 r.
strona cytatu

Kiedy z kimś walczę, chcę złamać jego wolę, chcę zabrać jego męskość, chcę wyrwać mu serce i pokazać mu je.

Kategorie: cytaty o sporcie; cytaty o sobie
Michael Tyson
Ang.: "When I fight someone, I want to break his will. I want to take his manhood. I want to rip out his heart and show it to him. "
strona cytatu
powiązane hasła: sztuki walki; walka

Młodzież nie umie i nie powinna być bierną i nie mogą jej wystarczyć ideały pełnego koryta, a w doktrynie socjalistycznej innych nie może się doszukać (...) Potrzeba jej ideałów i to żywych, bo do oderwanych nie każdy potrafi się wznosić. Do serc młodych przemawia ideał żywy, widomy – człowiek (...). Młodzieży polskiej potrzebny jest ten ideał bohaterstwa (...). Wspaniały rys naszego ducha – złoty róg zdolny czynić cuda.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Polsce; cytaty polityczne, o polityce; cytaty moralizatorskie, etyczne; cytaty prawicowe
Eligiusz Niewiadomski
Źródło: "Kartki z więzienia"
strona cytatu

Zobacz też