Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj
Waldemar Gurian

Waldemar Gurian

Waldemar Gurian był urodzonym w Rosji niemiecko-amerykańskim politologiem, pisarzem i profesorem na Uniwersytecie Notre Dame. Teoretyk totalitaryzmu.

• Profesje Waldemara Guriana: naukowiec; pisarz; politolog • Narodowość: amerykańska; niemiecka
• Data urodzenia: czwartek, 13 lutego 1902 • Data śmierci: środa, 26 maja 1954

Wybierz cytaty Waldemara Guriana według kategorii

Galeria - kliknij aby powiększyć

Losowy obrazek z cytatem - co 10 minut losowanie

Waldemar Gurian
Umieść ten obrazek na swojej stronie / blogu, kopiując kod html poniżej, a co 10 minut pojawi się losowy cytat Waldemara Guriana:

/Komunizm/ domaga się absolutnej dominacji nad każdą sferą życia — zarówno duchową, jak i świecką. Reżim sowiecki nie uważa się za jeden z wielu możliwych reżimów, ale za reżim oparty na określonej doktrynie, która odpowiada niezbędnemu rozwojowi społeczeństwa.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Bolszewizm zawsze podkreślał, że jego podstawowa doktryna, tak zwany materializm dialektyczny, który został przedstawiony w swojej oficjalnej, ostatecznej, obowiązującej formie przez samego Stalina, jest jedyną
prawdą o wszechświecie, ludziach, historii i społeczeństwie, i jako jedyny rozumie ich rozwój.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Bolszewicy uważają wszystkie inne doktryny i poglądy za błędy i herezje, które należy odrzucić i zwalczać, za przejawy przestarzałego porządku społecznego, który broni egoistycznej dominacji jednej klasy, za źródła uprzedzeń w opozycji do obiektywnej wiedzy naukowej.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Wszystkie podstawowe doktryny bolszewickie zaczerpnięto z dzieł Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Bolszewizm twierdzi, że tylko on przedstawia właściwą interpretację i kontynuację marksizmu, klucz do właściwego zrozumienia wszechświata i historii.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Lenin zawsze wierzył, że jest lojalnym ortodoksyjnym rewolucjonistą marksistą [...] Uważał wszystkich swoich socjalistycznych przeciwników za zdrajców i fałszerzów prawdy; prawda została udostępniona jedynie przez dwóch wielkich mistrzów, Marksa i Engelsa.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
To jest cytat o Włodzimierzu Leninie, zobacz cytaty o Włodzimierzu Leninie
strona cytatu

W przeciwieństwie do umiarkowanych socjalistów, których atakują jako oportunistów i zdrajców, ponieważ akceptują pokojowy, stopniowy rozwój społeczeństwa, bolszewicy podkreślają konieczność przemocy. Twierdzą, że siła i przemoc były używane we wszystkich okresach historii do ustanawiania nowych porządków społecznych i dlatego jest niezbędna do przyspieszenia powstawania społeczeństw socjalistycznych i komunistycznych. W dyktaturze proletariatu siła i przemoc są używane nie z osobistych, subiektywnych powodów, ale w celu ułatwienia obiektywnych procesów społecznych.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Akceptacja masowego terroryzmu jako nieuniknionej broni wyjaśnia, dlaczego stalinowska konstytucja z 1936 r., ze swoim systemem gwarancji praw jednostki, nie zapobiegła pozornie cynicznemu lekceważeniu tych praw, ilekroć kierownictwo partii decydowało, że musi je zastąpić.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: terroryzm

Połączenie dialektycznie uzasadnionej, elastycznej polityki siły z jednej strony, a doktrynerskiego utopizmu z drugiej, wyjaśnia zarówno dwuznaczność, jak i cyniczną praktykę bolszewizmu w działaniu. Starzy członkowie partii nagle mogą zostać postawieni w roli zdrajców, jeśli nie podporządkują się zwycięskiemu kierownictwu lub jeśli ich potępienie wydaje się przydatne dla utrzymania i rozszerzenia władzy.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Podstawę i znaczenie bolszewizmu można w pełni zrozumieć tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie, że jest on czymś więcej niż doktryną polityczną, ekonomiczną czy socjologiczną. Jest to także religia polityczna utrzymująca, że zna naturę wszechświata i społeczeństwa, zarówno pod względem struktury, jak i rozwoju.

Kategorie: cytaty religijne, o religii; cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Kościół nie tylko jest zastąpiony przez Partię; Partia stała się czymś więcej niż Kościołem. Partia bowiem nie tylko określa właściwe przekonania — kieruje także osiągnięciem prawdziwego celu życia tu na ziemi (a innego celu nie ma); dominuje zarówno w kredo, jak i w prowadzeniu życia.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: kościół

Lenin doszedł do władzy po pierwsze dlatego, że uczynił swoją partię grupą zdyscyplinowaną i stosunkowo dobrze zorganizowaną; po drugie dlatego, że inne partie — zwłaszcza socjaliści rolni, tak zwani eserowcy, którzy mieli więcej zwolenników niż bolszewicy — nie mieli silnych przywódców ani konkretnego programu praktycznego; i po trzecie, ponieważ Leninowi i jego kolaborantom udało się dzięki propagandzie i innych taktykach sprawiać wrażenie, że spełnią życzenia mas.

Kategorie: cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
To jest cytat o Włodzimierzu Leninie, zobacz cytaty o Włodzimierzu Leninie
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Sprzeczność między teorią a rzeczywistością bolszewizmu — sprzeczność między propagandową deklarowaną wolnością a jej obecnym praktycznym zniszczeniem — wywodzi się z samej istoty bolszewizmu jako świeckiej pseudo religii politycznej, i jej błędnych idei człowieka, i społeczeństwa.

Kategorie: cytaty religijne, o religii; cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Źródło: "BOLSHEVISM An Introduction to Soviet Communism", https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Gurian_Bolshevism.pdf
strona cytatu
powiązane hasła: bolszewizm

Zobacz też