Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj

Mitt Romney

Mitt Romney urodzony w 1947 roku to amerykański polityk opcji republikańskiej - kandydat tej partii na prezydenta USA w wyborach w 2012 roku.

• Profesje Mitta Romneya: polityk • Narodowość: amerykańska
• Data urodzenia: środa, 12 marca 1947

Wybierz cytaty Mitta Romneya według kategorii

↓↓ pokaż więcej kategorii ↓↓

Losowy obrazek z cytatem - co 10 minut losowanie

Mitt Romney
Umieść ten obrazek na swojej stronie / blogu, kopiując kod html poniżej, a co 10 minut pojawi się losowy cytat Mitta Romneya:

W najbogatszym kraju w historii świata, ta ekonomia Obamy zmiażdżyła klasę średnią. Przychody rodziny spadły o 4000 dolarów, ale ubezpieczenie zdrowotne wzrosło, ceny żywności wzrosły, rachunki są wyższe a ceny benzyny są dwókrotnie wyższe. Dzisiaj więcej amerykanów budzi się w nędzy niż kiedykolwiek wcześniej.

Kategorie: cytaty o ekonomii; cytaty polityczne, o polityce; cytaty populistyczne
To jest cytat o Baracku Obamie, zobacz cytaty o Baracku Obamie
strona cytatu

Mam i tata byli małżeństwem przez 64 lata. Jeżeli zastanawiasz się co było ich sekretem, zapytaj kwiaciarza - ponieważ każdego dnia tata dawał mamie różę którą ona kładła na stoliku obok łóżka. W ten sposób dowiedziała się o śmierci ojca - zaczęła go szukać, bo pewnego ranka nie było róży.

Kategorie: cytaty o małżeństwie
Ang.: "Mom and Dad were married 64 years. And if you wondered what their secret was, you could have asked the local florist - because every day Dad gave Mom a rose, which he put on her bedside table. That's how she found out what happened on the day my father died - she went looking for him because that morning, there was no rose."
strona cytatu

Zależność jest śmiertelna dla inicjatywy, zdolności do podejmowania ryzyka i tworzenia okazji. Nadszedł czas aby zatrzymać powiększanie zależności od rządu i walczyć z tym jak z trucizną.

Kategorie: cytaty o ekonomii; cytaty polityczne, o polityce; cytaty populistyczne
Ang.: "Dependency is death to initiative, to risk-taking and opportunity. It's time to stop the spread of government dependency and fight it like the poison it is."
strona cytatu

Początki konserwatyzmu to pozytywna energia, intelektualny rygor działania i myślenia. To działanie przejawia się w moich trzech filarach: umocnieniu ekonomii, wzmocnieniu bezpieczeństwa i rodziny.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty o sobie; cytaty prawicowe
Ang.: "Conservatism has had from its inception vigorously positive, intellectually rigorous agenda and thinking. That agenda should have in my three pillars: strengthen the economy, strengthen our security, and strengthen our families."
strona cytatu

Jestem gotów poprowadzić nas inną ścieżką, która wyniesie nas w górę, dzięki naszemu pragnieniu sukcesu, a nie ściągnie w dół przez urazę do niego.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty o sobie; cytaty populistyczne
Ang.: "I stand ready to lead us down a different path, where we are lifted up by our desire to succeed, not dragged down by a resentment of success."
strona cytatu

Odczuwam głęboki respekt i tolerancję dla ludzi o innej orientacji społecznej lub seksualnej. Jednak jednocześnie wierzę że małżeństwo powinno być zachowane jako instytucja dla jednego mężczyzny i jednej kobiety.

Kategorie: cytaty o sobie; cytaty o małżeństwie
strona cytatu

Ten Prezydent wstaje każdego ranka, patrzy na Amerykę i jest dumy, że może ogłosić: `Mogło być gorzej`. Mogło być gorzej? To jest to czym ma być Amerykanin? Mogło być gorzej? Oczywiście że nie. To co definiuje nas jako amerykanów to nasze niezachwiane przekonanie że wiemy iż musi być lepiej.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Ameryce
Na temat Baracka Obamy.
To jest cytat o Baracku Obamie, zobacz cytaty o Baracku Obamie
strona cytatu

Amerykanie to najlepsi ludzie na świecie. To co czyni amerykanów najlepszą nacją na świecie jest amerykańskie serce do ciężkiej pracy, innowacji, zdolności podejmowania ryzyka, miłości do Boga i zorientowania na rodzinę.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty polityczne, o polityce; cytaty o Ameryce; cytaty populistyczne
Ang.: "And the American people are the greatest people in the world. What makes America the greatest nation in the world is the heart of the American people: hardworking, innovative, risk-taking, God- loving, family-oriented American people."
strona cytatu

Rozpocznę swoją prezydenturę od pracy. Prezydent obama rozpoczął od przeprosin. Powiedział: Ameryka była dyktatorem dla innych narodów. Nie Panie Prezydencie, Ameryka wyzwoliła inne narody od dyktatorów.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty polityczne, o polityce; cytaty zaczepno-obronne; cytaty o Ameryce
Ang.: "I will begin my presidency with a jobs tour. President Obama began with an apology tour. America, he said, had dictated to other nations. No Mr. President, America has freed other nations from dictators."
To jest cytat o Baracku Obamie, zobacz cytaty o Baracku Obamie
strona cytatu

Po pierwsze, w 2020 r., Północna Ameryka będzie niezależna energetycznie wykorzystując w pełni naszą ropę, węgiel, gaz, atom i źródła odnawialne.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty populistyczne
Obietnica wyborcza Mitta Romneya. Ang.: "First, by 2020, North America will be energy independent by taking full advantage of our oil and coal and gas and nuclear and renewables."
strona cytatu

Po drugie, damy naszym obywatelom umiejętności których potrzebują aby pracować dzisiaj i w przyszłej karierze. Jeżeli chodzi o szkoły do których będą uczęszczać wasze dzieci - każdy rodzic powinien mieć wybór, każde dziecko powinno mieć wybór.

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce; cytaty populistyczne
Jedna z obietnic wyborczych Mitta Romneya. Ang.: "Second, we will give our fellow citizens the skills they need for the jobs of today and the careers of tomorrow. When it comes to the school your child will attend, every parent should have a choice, and every child should have a chance."
strona cytatu

Po trzecie uczynimy handel [międzynarodowy] użytecznym dla Ameryki ustanawiając nowe umowy handlowe. Kiedy jakiś naród zacznie oszukiwać w handlu, to spotka się z nieuchronnymi konsekwencjami.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o ekonomii; cytaty o Ameryce
Jedna z obietnic wyborczych. Ang.: "Third, we will make trade work for America by forging new trade agreements. And when nations cheat in trade, there will be unmistakable consequences."
strona cytatu

Po czwarte, aby upewnić się że każdy przedsiębiorca i twórca miejsc pracy który zainwestuje w Ameryce nie zniknie jak ci w Grecji, musimy zmniejszyć deficyt i ustawić Amerykę na ścieżce do zbalansowania budżetu.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o ekonomii; cytaty o Ameryce
Jedna z obietnic wyborczych Mitta Romneya.
strona cytatu

Po piąte, zajmiemy się małym biznesem który napędza wzrost miejsc pracy w Ameryce. To oznacza redukcję podatków dla biznesu a nie podnoszenie ich. To oznacza uproszczenie i modernizację regulacji które najbardziej uderzają w mały biznes. To oznacza że musimy powstrzymać lawinowo rosnące koszty służby zdrowia przez usunięcie i zastąpienie "Obamacare".

Kategorie: cytaty polityczne, o polityce
Jedna z obietnic wyborczych Romneya.
strona cytatu

Ameryka jaką znamy jest opowieścią o zjednoczeniu, zjednoczeniu aby zachować wolność, zjednoczeniu aby zbudować najlepszą ekonomię na świecie, zjednoczeniu aby uratować świat od niewyobrażalnej ciemności.

Kategorie: cytaty o narodach; cytaty o Ameryce
Ang.: "The America we all know has been a story of the many becoming one, uniting to preserve liberty, uniting to build the greatest economy in the world, uniting to save the world from unspeakable darkness."
strona cytatu

Zobacz też