Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Są cytaty innych osób o Georgu Wilhelmie Friedrichu Heglu,

Żył w latach 1770 - 1831 był niemieckim filozofem, twórcą klasycznego systemu idealistycznego.

• Profesje Georga Wilhelma Friedricha Hegla: filozof • Narodowość: niemiecka
• Data urodzenia: poniedziałek, 27 sierpnia 1770 • Data śmierci: poniedziałek, 14 listopada 1831

Wybierz cytaty Georga Wilhelma Friedricha Hegla według kategorii

↓↓ pokaż więcej kategorii ↓↓

Galeria - kliknij aby powiększyć

Losowy obrazek z cytatem - co 10 minut losowanie

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Umieść ten obrazek na swojej stronie / blogu, kopiując kod html poniżej, a co 10 minut pojawi się losowy cytat Georga Wilhelma Friedricha Hegla:

Szczęście jest tylko przemijającą chwilą, zbiorem przypadków dających się podzielić na formę i treść.

Kategorie: cytaty o szczęściu
strona cytatu

Nieuchronny wytwór współczesnego społeczeństwa: jest to nie zintegrowany element w porządku prawnym, nie dopuszczany do uczestnictwa w jego korzyściach i z tej przyczyny zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec tego porządku – jest koniecznym strukturalnym nadmiarem, wykluczonym z zamkniętego kręgu społecznego gmachu.

Kategorie: cytaty socjologiczne
strona cytatu

Jak okazało się, naturalną formą istnienia owej konkretności, której się szuka, jest jedynie subiektywna świadomość, a nie jakikolwiek przedmiot zewnętrzny, że konkretnością ową, jako zespoleniem pierwiastka ziemskiego i wieczystego, jest duchowe istnienie osoby dla siebie. W ten sposób świat dochodzi do świadomości, że owej konkretności posiadającej naturę boską człowiek musi szukać w samym sobie. Podmiotowość staje się dzięki temu absolutnie uprawnioną i ma sama w sobie cechę stosunku do boskości.

Kategorie: cytaty filozoficzne; cytaty religijne, o religii
strona cytatu
Cytaty pochodzi z: Wykłady z filozofii dziejów

Hostia, rzecz najwyższa znajduje się w niezliczonych kościołach; wprawdzie Chrystus jest w niej przemieniony w jednostkową obecność, ale jest to obecność li tylko ogólna, a nie ta ostateczna w konkretnym miejscu w przestrzeni. Ta obecność przeminęła wprawdzie w czasie, ale jako przestrzenna i w przestrzeni konkretna istnieje ona nadal jako doczesna. Otóż ta doczesność [czyli ziemia święta] jest właśnie tym, czego brak chrześcijaństwu, tym, co musi ono jeszcze zdobyć.

Kategorie: cytaty religijne, o religii; cytaty chrześcijańskie
Opis: uzasadnienie wypraw krzyżowych jako wynikające z samej istoty doktryny katolickiej.
strona cytatu
Cytaty pochodzi z: Wykłady z filozofii dziejów

Grób jest prawdziwym istotnym punktem zwrotnym, w grobie kończy się i zanika cała próżność świata zmysłowego. Nad Świętym Grobem przemija wszelka próżność ludzkich wyobrażeń, a pozostaje tylko surowość powagi. Grób jako negacja tej oto konkretności, jako zaprzeczenie zmysłowości staje się punktem zwrotnym i zrozumiany zostaje sens słów: „Ty byś przecież nie dopuścił, aby Twój święty zginął”. W grobie tym chrześcijaństwo nie miało znaleźć swej najwyższej prawdy. Otrzymało ono tam raz jeszcze odpowiedź jaką usłyszeli uczniowie, gdy szukali tam ciała Pańskiego: „Dlaczego szukacie żywego między umarłymi? Nie ma Go tu, zmartwychwstał”. Zasady waszej religii powinniście szukać nie w pierwiastku zmysłowym, nie w grobie wśród umarłych, lecz w żywym duchu, w sobie samych (...). Chrześcijaństwo odnalazło w Ziemi Świętej pusty grób, a nie zespolenie pierwiastka ziemskiego z wiekuistym, i dlatego ją, Ziemię Świętą, utraciło.

Kategorie: cytaty o śmierci; cytaty religijne, o religii; cytaty chrześcijańskie
strona cytatu
Cytaty pochodzi z: Wykłady z filozofii dziejów

Główną sprawą jest tu to, że objawienie się Boga zostaje upostaciowione w czymś konkretnym, że hostia, a więc konkretny przedmiot, doznawać ma czci boskiej. Kościół mógłby się zadowolić tą zmysłową obecnością Boga; ale skoro tylko zgodzono się na zewnętrzną obecność Boga, zewnętrzność ta staje się nieskończenie rozmaitą, ponieważ potrzeba tej zewnętrznej obecności jest nieskończona. (...) W ten sposób katolicka doktryna transsubstancjacji staje się zarzewiem chrześcijańskiej formy pogaństwa, czyniącej ze świata arenę bezustannej nadprzyrodzonej interwencji, przypominającej relacje między bogami i ludźmi w greckim eposie. Wszędzie więc, w zjawiskach wyróżnionych wyższą łaską, jak stygmaty Chrystusa itd., będziemy mieli do czynienia z obecnością spraw niebieskich, a boskość w poszczególnych wypadkach objawiać się będzie w cudach. Toteż Kościół jest w tych czasach światem cudów, a dla nabożnej gminy wiernych byt naturalny nie jest czymś ostatecznie pewnym.

Kategorie: cytaty religijne, o religii; cytaty chrześcijańskie
strona cytatu
Cytaty pochodzi z: Wykłady z filozofii dziejów

Zobacz też