Cytaty i aforyzmy Ulubione Kategorie Autorzy Profesje Narodowości Najlepsze Generator obrazków Losowe Szukaj
David Ricardo

David Ricardo

Ekonomista angielski zaliczany do klasyków ekonomii. Żył w latach 1772 - 1823, jego najważniejsze teorie to: teoria wartości, teoria renty gruntowej, teoria płacy, ilościowa teoria pieniądza, teoria przewagi komparatywnej.

• Profesje Davida Ricardo: naukowiec; ekonomista • Narodowość: brytyjska; angielska
• Data urodzenia: niedziela, 19 kwietnia 1772 • Data śmierci: czwartek, 11 września 1823

Wartość towaru, to jest ilość jakiegoś innego towaru, który można otrzymać w zamian, zależy od względnej ilości pracy niezbędnej do jego wytworzenia, nie zaś od większego czy mniejszego wynagrodzenia, które zapłacono za tę pracę

Kategorie: cytaty o ekonomii
strona cytatu

(...) ocena ta zależy głownie od stosunkowej biegłości robotnika, intensywności wykonywanej przez niego pracy. Raz ustalona skala ocena nie ulega większym zmianom. Dawno już uznano, że dzień pracy jubilera ma większą wartość niż dzień pracy zwykłego robotnika i każdy z tych rodzajów pracy zajmuje odpowiednie miejsce w skali wartości. Jeżeli ilość pracy wzrośnie lub spadnie od 1/10, 1/5 lub ¼ to w odpowiedniej proporcji zmieni się także względna wartość towaru

Kategorie: cytaty o ekonomii
O wartości pracy.
strona cytatu

początkowo, we wczesnych stadiach rozwoju relacje wymienne układały się zgodnie z relacjami nakładów płacy i pracy niezbędnej do wytworzenia danego dobra, czy też dóbr, które podlegają wymianie

Kategorie: cytaty o ekonomii
strona cytatu

Zobacz też