Duchowni rzymskokatoliccy i ich cytaty

Cytaty duchownych rzymskokatolickich wg. narodowości

Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.

Jan Paweł II

Ze spotkania opłatkowego z Polakami 20 grudnia 1997 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów, przy zachowaniu tożsamości i historycznych tradycji każdego z nich, tak by mogły dzielić się niejako dziedzictwem wartości, które ukształtowało się przy ich współudziale, a do którego należy godność człowieka, jego podstawowe i niezbywalne prawa, nienaruszalność życia, wolność i sprawiedliwość, zmysł solidarności i odmowy dyskryminacji kogokolwiek.

Jan Paweł II

Z przemówienia do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23 marca 1997 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o narodach, o Unii Europejskiej

Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o szczęściu, obserwacje

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach, o rodzinie, o sile

Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach, o rodzinie

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o przyszłości

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

Jan Paweł II

Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Pozwólcie mi iść do domu Ojca.

Jan Paweł II

Ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!

On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, chrześcijańskie

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce
▲ do góry ▲