Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego

Informacje

Dzieło historyczne na temat Cesarstwa Rzymskiego które do dzisiaj jest jednym z najważniejszych prac na ten temat.

Publikacje / książki / dzieła Edwarda Gibbona

Istnieje w naturze ludzkiej silna skłonność do deprecjonowania zalet oraz powiększania zła obecnych czasów.

Tom III, rozdział 31, część 4. Ang.: "There exists in human nature a strong propensity to depreciate the advantages, and to magnify the evils, of the present times."

Edward Gibbon

Każdy lekarz ma skłonność do wyolbrzymiania występowania choroby którą leczy.

Tom III, rozdział 27. Ang.: "Yet every physician is prone to exaggerate the inveterate nature of the disease which he has cured."

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o zdrowiu

Korupcja jest najbardziej nieomylnym objawem konstytucyjnej wolności.

Tom II, rozdział 21.

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjologiczne

Zasady wolnej konstytucji są nieodwracalnie utracone, kiedy władza ustawodawcza jest nominowana przez wykonawczą.

Tom I, rozdział 3.

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, obserwacje, o władzy

Jednak zapał fanatyzmu zwyciężył zimne i słabe wysiłki polityków.

Tom I, rodział 2. Ang.: "But the zeal of fanaticism prevailed over the cold and feeble efforts of policy."

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjologiczne

Jednak Fenicja i Palestyna będą żyć wiecznie w pamięci ludzkości; odkąd Ameryka, a także Europa, otrzymały listy od pierwszego, a religię od drugiego.

Tom I, rozdział 1. Ang.: "Yet Phoenicia and Palestine will forever live in the memory of mankind; since America, as well as Europe, has received letters from the one, and religion from the other."

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Ameryce, o Europie

Trajan miał ambicję być sławnym; i tak długo jak ludzkość będzie kontynuować poklask dla ich niszczycieli niż dobroczyńców, pragnienie chwały wojskowej nigdy nie będzie występkiem najbardziej wzniosłych bohaterów.

Tom I, rozdział 1. Ang.: "Trajan was ambitious of fame; and as long as mankind shall continue to bestow more liberal applause on their destroyers than on their benefactors, the thirst of military glory will ever be the vice of the most exalted characters."

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, wojskowe, o wojnie, o narodach, o człowieku, ludziach

Wiatr i fale są zawsze po stronie najlepszych żeglarzy.

Cytat wykorzystany w grze "Cywilizacja 5".

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: cywilizacja v
Kategorie: o przyrodzie, naturze, biologii