Teoria uczuć moralnych

Zawiera podstawy do późniejszych prac Smitha: etyczne, filozoficzne, psychologiczne i metodologiczne.

Publikacje / książki / dzieła Adama Smitha

Roztropność to cnota ze wszystkich najbardziej dla człowieka użyteczna, ale ludzkie uczucia, sprawiedliwość, szczodrość i obywatelska postawa to przymioty najbardziej użyteczne dla innych.

Adam Smith

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, moralizatorskie, etyczne

Jedynym sposobem przedstawienia sobie, co inni przeżywają, jest wyobrażenie sobie, co my sami czulibyśmy w takiej samej sytuacji.

Adam Smith

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące