Mini wykłady o maxi sprawach

Książka to zbiór wykładów Leszka Kołakowskiego. Autor przedstawia swoje obserwacje i swoją filozofię dotyczącą odwiecznych problemów jak i życia codziennego przenikliwie, często z humorem i w sposób przystępny dla czytelnika.

Publikacje / książki / dzieła Leszka Kołakowskiego

Zawiść nie bardzo szkodzi temu, przeciw komu jest skierowana, ten bowiem może łatwo ją zlekceważyć, a widzi przecież, że zawistnik sam się ośmiesza. Szkodzi jednak samemu zawistnemu i przyprawia go o męki.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące

Z wszystkich siedmiu grzechów głównych najłatwiej można wybaczyć lenistwo i obżarstwo, a najwięcej szkód i nieszczęść, zbrodni i wojen, jak sobie wyobrażam, powoduje zawiść.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, moralizatorskie, etyczne, o sobie

Z pewnością lepiej jest negocjować niż strzelać, ale często tyranie nie dają się do negocjacji zmusić, trzeba więc chwytać za broń.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie

Wrogowie są nieraz tak potrzebni, że życie bez nich wydaje się nie do pomyślenia, są pożądanym warunkiem trwania.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Wolno publicznie jeść, lecz zakaz publicznego uprawiania seksu jest bardzo silnym tabu bodaj we wszystkich kulturach; zakaz ten należy do konstruktywnych znamion uczłowieczenia; wyraża umiejętność odnoszenia się do własnego ciała jak do rzeczy, a więc ostatecznie zdolność do odróżniania ciała od samego siebie; ludzkość pewnie nie wyszłaby ze stanu zwierzęcego, gdyby to tabu nie było ustanowione.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o narodach

Wolno nam, gdy jest powód, mówić o zmarłym źle, ale gdy się przyzwyczaimy wszyscy do tego, że ich materialne szczątki są jak kamień przydrożny, bezosobowe, rzeczowe, bez żadnego odniesienia do naszego życia duchowego, choćby czasem mogły się przydać, grozi nam, że również żyjących będziemy traktować jako przedmioty wymienialne. I to byłby kres naszej kultury.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o śmierci

Szacunek dla wszelkiego życia jest hasłem absurdalnym, oznacza bowiem, że mamy szanować prątki gruźlicy i wirusy ospy: jesteśmy jednak żywymi organizmami, nie czystymi duchami, i nie możemy żyć, nie niszcząc innych form życia.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu

Równość w ludzkiej godności i wynikająca stąd równość praw i obowiązków jest wymogiem, bez którego stoczylibyśmy się w barbarzyństwo.(...) Wiara w tę równość nie tylko chroni naszą cywilizację, ale czyni nas ludźmi.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Religia nie umiera jednak, bo nie ma dokąd umrzeć. Proroctwa co do jej przyszłych losów będą przeto z konieczności ogólnikowe i mało ścisłe.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii

Rad jestem samolubnie, że nie przyszło mi być kapłanem i nie mam obowiązku innym ludziom rzeczy tych tłumaczyć.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie
▲ do góry ▲