Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów

Rozprawka Schopenhauera na temat prowadzenia sporów. Opisuje jakie podstępy mogą używać ludzie do przekonania innych do swoich racji. Książka obowiązkowo polecana dziennikarzom, politykom i osobom związanym z mediacjami.

Publikacje / książki / dzieła Arthura Schopenhauera

Widać jasno, że logika ma pewien aprioryczny, dający się określić bez żadnych empirycznych domieszek przedmiot, a są nim prawa myślenia, poczynań rozumu. Poczynania te podejmuje rozumna istota pozostawiona sobie samej i wolna od przeszkód, myśląca przeto w samotności, gdy nic jej na manowce sprowadzić nie może. Dialektyka natomiast traktowałaby o wspólnym działaniu dwóch rozumnych osób, które myślą razem, a kiedy nie zgadzają się tak, jak dwa wskazujące tę samą godzinę zegary, wtedy dochodzi do dyskusji, czyli duchowej walki.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy

W roli autorytetów wystąpić też mogą powszechnie żywione przesądy (...); i ludzie nawet najbardziej absurdalną opinię łatwo uznają za swoją, jeśli tylko uda się ich przekonać, iż takie jest ogólne przekonanie. Przykład wpływa i na ich myśli i na działania. Są niczym owce, które za wiodącym stado baranem pójdą wszędzie i łatwiej im umrzeć niż myśleć. Osobliwe to doprawdy, że powszechność jakiegoś mniemania tak wielkie ma dla nich znaczenie, skoro na sobie samych mogliby zaobserwować, że przyjmuje się opinie tylko mocą przykładu, a bez żadnego ich rozważenia. Tego wszelako nie dostrzegają, gdyż brak im jakiejkolwiek samowiedzy.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne

Prawdziwy honor naruszyć może nie to, czego się doznaje, lecz tylko to, co się czyni, każdemu bowiem może się przytrafić wszystko.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o honorze

Prawda może bowiem wyniknąć z fałszywych przesłanek, aczkolwiek nigdy fałsz nie wyniknie z prawdy.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

Odnajdywanie obiektywnej prawdy trzeba klarownie oddzielić od sztuki ukazywania twierdzeń jako prawdziwych.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

Natura ludzka bowiem niesie to ze sobą, iż kiedy przy wspólnym myśleniu, tzn. przekazywaniu opinii, A. dowiaduje się, iż B. myśli o tym samym przedmiocie co innego niż on, to nie swoje myślenie przede wszystkim skontroluje w poszukiwaniu błędu, lecz założy go w myśli drugiego. Mówiąc inaczej, człowiek z natury swej chce mieć rację.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o umyśle, duszy

Na tej samej zasadzie, gdy szare ułożymy obok czarnego uzna się je za białe; gdy obok białego – za czarne.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Mówiąc krótko, myśleć potrafi niewielu, ale opinie chcą mieć wszyscy, cóż więc innego im pozostaje, jak zamiast samemu je sobie urabiać, gotowe przyjmować od innych?

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o głupocie

Można mieć w istocie rację, a jednak nie mieć jej w oczach postronnych, czy nawet niekiedy w swoich własnych, a dziać się tak będzie w sytuacji, gdy przeciwnik obali mój dowód, co zarazem uznane zostanie za obalenie samego twierdzenia, chociażby na jego poparcie były też jakieś inne dowody.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o prawdzie

Łatwo powiedzieć, że w trakcie sporu winno się dążyć tylko i wyłącznie do tego, aby prawdę wydobyć na jaw, tyle że właśnie nie wiadomo, gdzie też ona jest, i dlatego argumenty przeciwnika i własne sprowadzić mogą na manowce.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie
▲ do góry ▲