Biblia

Informacje

Biblia, Pismo Święte - jest to zbiór ksiąg pisanych w różnych językach (hebrajskim, aramejskim i greckim) które wg. wierzeń żydów i chrześcijan są natchnione przez Boga.

Publikacje / książki / dzieła Prac zbiorowych

Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia.

Księga Przysłów 13:12

Praca zbiorowa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu, życiowe, o życiu, radzące, o umyśle, duszy

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność.

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa 1:2

Praca zbiorowa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Księga Rodzaju 1:1

Praca zbiorowa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie, o Bogu, Bogach

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.

Księga rodzaju 1:1

Praca zbiorowa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o Bogu, Bogach

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Księga rodzaju 1:1

Praca zbiorowa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie, o świecie, o Bogu, Bogach
▲ do góry ▲